www.popsci.com, www.nbcnews.com

Experiment není možný už proto, že neandertálci vyhynuli před desítkami tisíc let a současnými technikami genetického inženýrství se nepodařilo získat neporušenou neandrtálskou DNA, která by umožnila vytvořit životaschopné neandrtálské embryo.

I kdyby bylo možné vytvořit neandrtálské embryo, je nepravděpodobné, že by se dnes takový experiment uskutečnil z etických a právních důvodů. Bylo by také obtížné zajistit zdraví a pohodu jakéhokoli výsledného potomka, protože o biologii a vývoji neandertálců nevíme dost na to, abychom jim mohli poskytnout odpovídající péči.

Před deseti lety, v roce 2013 však měl jeden vědec snahu podobný pokus učinit.

Kdy jindy, než teď

Harvardský profesor George Church tehdy hledal "dobrodružnou" ženu, která by malého neandrtálce porodila. Alespoň takto tehdy zpráva prolétla médii. Jenže sám vědec ji později dementoval, když v rozhovoru pro magazín Boston Herald uvedl, že tato interpretace médii byla mylná a založená na jeho přeloženém rozhovoru pro Der Spiegel. Zároveň však dodal, pokud to jednou bude technicky možné, o podobný pokus by skutečně usiloval.

Podle genetika George Church z Harvard Medical School jsou totiž neandrtálci moderní vědou pochopeni špatně. Genetik myslí, že jsou ve skutečnosti inteligentnější, než jak byli vykreslováni. A právě to měl dokázat jeho experiment.

Church se dlouhodobě zabývá lidským genomem. Je stoupencem názoru, že „kdyby byli neandrtálci znovu vysazeni na planetu, jejich způsob myšlení by mohl být prospěšný jak pro neandrtálce, tak pro Homo sapiens“.

 Vypadá to jako hokus pokus…

Jeho plán na vytvoření neandrtálského dítěte vypadá na první pohled jako recept na bábovku. „Vyrobte umělou neandrtálskou DNA ze vzorků kostí. Vnese tuto DNA do kmenových buněk. Vložte tyto kmenové buňky do lidského embrya a DNA ho nasměruje k tomu, aby se z něj stal neandrtálec. Vložte toto embryo do ženy a počkejte, až porodí,“ zní recept. Jednoduché, že?

A právě proto, aby měl kdo dítě donosit a porodit, sháněl údajně ženu. Jeho pokus měl dokázat kromě jiného i neuvěřitelně rychle se vyvíjející technologie. Jak sám řekl, „zejména čtení a zápis DNA je nyní asi milionkrát rychlejší než před sedmi nebo osmi lety. Další technologií, kterou by si vyhynutí neandrtálce vyžádalo, je klonování lidí. Dokážeme klonovat všechny druhy savců, takže je velmi pravděpodobné, že bychom mohli naklonovat i člověka. Proč bychom to neměli být schopni udělat?“

Syntetická biologie

Syntetická biologie zahrnuje zásahy do chemických složek DNA s cílem přidat do kódu života umělé zákruty. Stejně jako by se takto daly vyrobit třeba bílé krvinky, které by byly upraveny tak, aby bojovaly proti rakovině, i vyhynulé druhy by mohly být přivedeny zpět k životu.

"Pokud bychom to dělali dostatečně často, pak bychom vytvořili linii kmenových buněk, která by se stále více blížila odpovídající sekvenci neandrtálce," řekl Church časopisu Der Spiegel. "V mé laboratoři jsme vyvinuli poloautomatický postup, který je k tomu zapotřebí. Nakonec bychom všechny kousky sestavili do lidské kmenové buňky, což by umožnilo konečně vytvořit klon neandrtálce."

Faktem je, že klonování je v naprosté většině zemí zákonem zakázáno. I přesto by byl ale pokus průkopnického genetika jistě neskutečně zajímavý. Bylo by velmi vzrušující sledovat, zdali by se našla takováto náhradní matka. Podívejte se na video zde:

Zdroj: Youtube

Je důležité poznamenat, že i kdyby se hypoteticky mohlo narodit neandrtálské dítě, stále by bylo považováno za lidského křížence, nikoliv za pravého neandertálce, protože by mělo i lidskou DNA.