Klíčem je zakřivení páteře, které je částečně způsobeno zaklíněním neboli vyklenutím obratlů a meziobratlových plotének - měkčího materiálu mezi obratli. Dlouho se předpokládalo, že neandertálci mají jiné držení těla než moderní lidé. Ale není tomu tak docela.

Na dokument o anatomických odlišnostech neandertálců a moderních lidí se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Neandertálci se pohybovali podobně jako my

Neandrtálci se od moderních lidí neliší zaklíněním bederní páteře, a proto měli pravděpodobně zakřivené dolní části zad stejné jako my. S nástupem industrializace na konci 19. století však pozorujeme u dnešních lidí větší zakřivení dolních zádových kostí. Podle docenta na katedře antropologie Newyorské univerzity, Scott Williams, může tato změna souviset s častějším výskytem bolestí zad a dalších potíží v postindustriálních společnostech.

Industrializace nám zničila záda

Na studii se podíleli také vědci z Johannesburské univerzity, Texaské univerzity A&M, Newyorského technologického institutu, Arizonské státní univerzity a Chaffey College spolu s Monicou Avilez, doktorandkou Newyorské univerzity, a Saulem Shukmanem, studentem Newyorské univerzity. Ti pak zkoumali předindustriální i postindustriální páteře mužů a žen na vzorku více než 300 páteří o celkovém počtu více než 1 600 obratlů - spolu se vzorky páteří neandertálců. "Kosti jsou často to jediné, co se ve fosiliích dochovalo, takže je to vše, s čím můžeme pracovat," dodává Williams.

Ukázalo se, že velká část tohoto pohledu se odvíjí od zaklínění bederních neboli dolních obratlů neandrtálců, jejichchž páteř se v této oblasti zakřivuje méně než u moderních lidí studovaných v USA nebo v Evropě. Industrializace totiž výrazně změnila náš každodenní život. Nábytek se stal dostupnějším a práce u stolu rozšířenější. Lidé celkově více seděli a změnilo se jim držení těla. Začali být méně aktivní a s tím přišly i specifické potíže.

Na dokument o problémech s páteří se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Evoluce? Nikoli, pokrok!

Podle Scotta Williamse je vyšší výskyt bolestí dolní části zad spojen s městskými oblastmi a zejména s "uzavřenými dílnami", kde zaměstnanci udržují únavné a bolestivé pracovní polohy. Obecně tedy lze říci, že není pravda, že formování páteře je spíše důsledkem evolučního vývoje než změněných životních a pracovních podmínek. Opak je pravdou.

Pokud by se totiž jednalo o evoluci, nebyly by rozdíly v páteři neandertálců a moderních lidí tak obrovské. Páteře postindustriálních lidí vykazují větší bederní zaklínění než páteře předindustriálních lidí. Navíc se páteře neandertálců výrazně lišily od páteří postindustriálních lidí, ale ne od páteří lidí předindustriálních.

Zdroje:

scitechdaily.com, techsvet.cz, is.muni.cz