Bolest u nendrtálců

Mysleli jste si, že neandrtálci museli být silní, odolní a „stateční“, protože je příroda prostě vybavila schopností snášet utrpení a vypořádat se traumaty drsného prostředí, ve kterém žili? Je to však naopak. Nové studie ukazují, že naši pradávní příbuzní byli daleko citlivější na bolest než dnešní člověk. Při zkoumáním pozůstatků neandrtálců nalezených v jeskyních v Rusku a Chorvatsku našli evoluční genetici genové mutace, které nejsou u moderního člověka běžné. Ty spouštěly podněty pro vnímání bolesti daleko dříve, než u člověka dnešní doby. Práh bolesti u neandrtálců byl tedy daleko nižší. Vědci také našli důkazy, že už tehdy díky tomu používali neandrtálci přírodní léky prosti bolesti. Také zjistili, že museli mít velmi vyvinutý cit pro pospolitost, aby přežili.

Člověk s neandertálskými geny

Dnešní a neandertálský člověk mají stejné předky, v určitém období se od sebe oddělili a šli si každý dál svou vlastní vývojovou cestou. Za tisíce let se však jejich cesty zkřížily a oba druhy se spolu smísily. Právě potomci těchto „míšenců“ zdědili neandertálské geny a vnímají bolest daleko více a dříve. Nejen to, tyto zděděné geny můžou také ovlivňovat další procesy v našem těle a způsobovat některé zdravotní problémy. A test že jste tyto geny zdědili? Nemusíte se hned se svým známým říznout do prstu a čekat, komu dřív vytrysknou slzy. Prostě víte, že si klidně třeba nechá vytrhnout zub a řekne „to nic není“. Vám nepomůže ani anestetikum a stejně trpíte. Pokud máte pocit, že snášíte bolest mnohem hůře než jiní, pak za váš nízký práh bolesti můžou vaši neandertálští prapředkové. Ale na druhou stranu vám jejich geny můžou pomoci lépe bolest překonávat, pokud cítíte podporu svých blízkých.

Zdroje: www.ancient-origins.net, www.webmd.com