Neandrtálec vyspělejší, než se tušilo

Na základě nových archeologických nálezů badatelé zjistili, že neandrtálci byli vyspělejší, než se doposud předpokládalo. Ví se, že používali dřevěné nástroje, zdobili se šperky a malbami krášlili svá obydlí v jeskyních. Měli své rituály a pohřbívali mrtvé. Z poznatků vyplývá, že měli na určité úrovni vyvinuté myšlení a poznávací funkce. Je zřejmé, že se u nich musela vyvinout i řeč.

Velký skok do prehistorie

Zkoumání možného vývoje jazyka prapředků je dle vědců poměrně složité vzhledem k tomu, že v žádné z fosilií nejsou zachovány měkké tkáně, v tomto případě hlasivky ani centrum řeči, mozek. Lze tak zkoumat především sluchového ústrojí. To však může poskytnout odpovědi na otázku, zda vůbec byli neandrtálci schopni vnímat frekvenční pásma řeči a tedy i mluvit. Profesor R. Quam, který vede program evolučních studií na Binghamtonské univerzitě v New Yorku uvedl, že výzkum schopnosti neandrtálců dorozumívat se řečí je „…prvním uceleným studiem sluchových schopností neandrtálců“. Na základě mnoha faktorů a dalších zkoumání včetně zvukovodu, bubínku a sluchových kůstek bylo možné pomocí CT vytvořit jejich 3D modely a tak zrekonstruovat, jak neandrtálci slyšeli. Na základě softwaru pro zjištění citlivosti středního a nízkého pásma kHz (pásmo řeči) zjistili, že jejich sluch byl srovnatelný s naším a tedy slyšeli „řeč“.

„Vítejte v naší jeskyni...“

Profesor Quam pro CNN uvedl, že „… neandrtálci dokázali v tomto frekvenčním rozsahu vydávat všechny zvuky jako my. Určitě mohli říkat ‚ahoj‘ nebo ‚ok‘“, lépe řečeno slova stejného významu. Také uvádí, že používali daleko více souhlásek, než se předpokládalo, což je znak lidské řeči, kterým se výrazně odlišuje od primátů, kteří jsou schopni vydávat jen zvuky samohlásek. Společné poznatky vědců z Binghamtonu a jejich španělských kolegů z Universidad de Alcalá ukazují, že byli neandrtálci schopni mluvit a řeči rozumět a byli na to fyzicky vybaveni. Jak sami říkají, je to významný milník, přesto jsou na začátku cesty…

Zdroj: Youtube

Teorie vysokého hlasu

Na videu BBC P. Rodenbugová vysvětluje, jak mohla stavba těla ovlivnit hlas neandrtálců. Kvůli výstupku na hrdle měli neandrtálci pravděpodobně vyšší hlas, díky velké nosní dutině zněl hlas „nosově“ a širokému hrudnímu koši rezonoval a byl velmi silný a hlasitý, kvalitu hlasu ovlivňovala i těžká lebka. Podívejte se na video…

Zdroje: bigthink.com, edition.cnn.com