„Ten hluk nás doslova obklopil. Vypadalo to, jako by vycházel zároveň ze země i ze vzduchu. Určitě musel být slyšitelný i v okolních obcích, taková to byla síla,“ popisuje svědek z kanadského městečka Terrace nevysvětlitelnou událost. Mnoho křesťanů věří, že troubení oznamuje konec světa.

„Těch sedm andělů se sedmi polnicemi se pak připravilo k troubení. Když zatroubil první anděl, nastalo krupobití a oheň smíšený s krví a bylo to svrženo na zem. Shořela třetina země, shořela třetina stromů a shořela veškerá zeleň,” píše se v knize Zjevení. Spousta lidí má proto z těchto ruchů panický strach. „Od té doby, co jsem slyšel nebeské trubky, mám živé noční můry. Hrozné, hrozné noční můry. Moje žena mě dokonce minulou noc probudila a říká, že jsem křičel ze spánku tak, jak mě nikdy předtím křičet neslyšela," svěřil se deníku Daily Mail Aaron Traylor.

Milovníci záhad zase připisují nepříjemný hluk mimozemským civilizacím nebo tajným vojenským operacím. Vědci však upozorňují, že podivné zvuky jsou absolutně normální.

Zvuky planety

Geovědec David Deming z University v Okahomě zjistil, že záhadné a nevysledovatelné troubení slyší po celém světě dvě až deset procent populace. Podle NASA je to tím, že Země má „přirozené rádiové emise“. „Pokud by lidé měli místo uší rádiové antény, slyšeli bychom pozoruhodnou symfonii zvláštních zvuků vycházejících z naší planety. Vědci jim říkají „tweeks“, „whistlers“ a „sferics“," uvádí agentura. Mezi další zdroje tónů by měl patřit také pohyb tektonických desek, přílivové vlny, výbuchy metanu, posouvání písečných dun nebo meteorologické změny.

Častými původci jsou také obyčejné lidské vynálezy. Například v roce 2011 se obyvatelé Windsoru v Ontariu začali stěžovat na hlasité hluboké hučení. Kanadské úřady později zjistily, že za divný zvuk může nedaleká ocelárna. Když byly v dubnu 2020 deaktivovány vysoké pece, hluk ustal. Podobně tomu bylo ve Wellingtonu na Novém Zélandu. Kovový zvuk vydávala porouchaná loď v přístavu. Hluk pak vydávají také větrné elektrárny, vysílače, elektrické vedení a podobně.

Zdroj: Youtube

Nebeské trubky - vysvětlení

Zajímavou teorii předložil světu také ruský geofyzik Elsin Chalilov. Ten došel k závěru, že za nebeské troubení může Slunce. „Analyzovali jsme záznamy zvuků a zjistili jsme, že většina z je­jich spektra se nachází v neslyšitelné oblasti infrazvuků. Lidé slyší jen malou část jejich skutečné síly. Jedná se o akustické emise v rozsahu od 20 do 100 Hz, modulované ultra nízkými infraso­nickými vl­nami od 0,1 do 15 Hz. V geofyzice jsou známy jako akustické gravitační vlny, které se formují v horních vrstvách atmosféry.“ E. Chalilov dodává, že podstatou po­divných zvuků by měly být generované akus­tické gravi­tační vlny vznikající při zvýšené sluneční aktivitě.

Zdroj:

www.krestanem.cz, www.protiproud.cz, www.dailymail.co.uk, www.svetobeznik.info