Záhadný "modrý" kámen

Při studiu oblasti tak Pitoni narazil na jiný neuvěřitelný objev. V oblasti Kono objevil jeden z nejzáhadnějších kamenů, s nimiž se za celou svou kariéru setkal. Nebeský modrý kámen se záhadnými bílými čarami na povrchu.

Kmenový náčelník vyprávěl Pitonimu starobylou legendu. Náčelník Fulah, velký zastánce Koránu, Pitonimu řekl, že Bůh kdysi zjistil, že se mezi jeho anděly chystá vzpoura. Andělé byli vyhnáni na zem, kde se z nich staly sochy. Nedorazili tam však sami…

Podle legendy padla s anděly na zem i velká část "nebe" a "hvězd". V očích domorodců to vysvětluje, proč je zdejší kraj bohatý na tolik minerálů a diamantů.

Pitoni záhadný kámen prozkoumal. Domníval se, že jde pravděpodobně o čistý tyrkys.

Po návratu do Evropy Pitoni dovezl vzorek modrého kamene na analýzu do Přírodovědeckého ústavu v Ženevě a na univerzitu La Sapienza v Římě. K velkému překvapení všech testy ukázaly, že se o tyrkys nejedná.

Původ ani barvu nelze vysvětlit

Modrý kámen, který Pitoni objevil, neodpovídal žádnému známému minerálu. Údajně byl stejný kámen nedávno nalezen také v Maroku, kde ho objevila britská geoložka Anne Graysonová.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Původ kamene tak zůstává záhadou stejně jako jeho barva. Údajně není odůvodnitelná jeho složením. Vědci nechápou, odkud kámen získává svou tonalitu. Nalezený artefakt analyzovalo několik univerzit a laboratoří a všechny došly ke stejnému závěru: Nedokázaly odpovědět, odkud se modrá barva kamene skutečně bere.

Na univerzitě v Utrechtu kámen zkoumali vědci, kteří ho podrobili hned několika testům s kyselinami. Žádná z kyselin však kámen nepoškodila ani nezměnila. Byl zahřátý na 3 000 stupňů Celsia a jeho složení se nezměnilo. 

Nejzajímavější je, že po rozmělnění malého kousku kamene na prach testy pod mikroskopem neukázaly žádnou barvu. Vědci vědí pouze to, že modrý kámen nevznikl na Zemi a nebyl dílem přírody.

Někteří badatelé se domnívají, že záhadný modrý kámen vyrobila vyspělá dávná civilizace, jež se ztratila v historii času. Záhadu kamene prohloubil také fakt, že složení kamene vykazuje téměř 78 % kyslíku.

Žádný z testů však nedokázal vysvětlit jeho neuvěřitelnou modrou barvu. Vědci spekulovali, že by za odstín kamene mohla být zodpovědná měď nebo jiný přechodný materiál. Žádnou z látek se však nepodařilo detekovat v dostatečném množství, aby se tato teorie potvrdila. 

Záhada modrého "nebeského" kamene se prohloubila v okamžiku, kdy se v jeho složení objevil neminerální prvek, jež je vědcům zcela neznámý.

morezprav.cz, newsinstact.com, archaeology-world.com