Nefertitiin původ není zaznamenán, první egyptologové se však domnívali, že musela být princeznou z Mitanni, dřívější Sýrie.

Existují také nepřímé důkazy, že byla dcerou egyptského dvořana Aje, bratra Achnatonovy matky Tiy. Měla mladší sestru Mutnodžmet. Nefertiti porodila šest dcer, z nichž tři starší se narodily v Thébách a tři mladší v Achetatonu. Dvě z jejích dcer se staly egyptskými královnami.

Záhadný osud krásné Nefertiti

Osud Nefertiti je pro vědce stále záhadou. Nejstarší vyobrazení Nefertiti pocházejí z thébských hrobek královského komorníka Parennefera a vezíra Ramose, kde je zobrazena v doprovodu svého manžela. V thébském chrámu známém jako Hwt-Benben pak hrála Nefertiti významnější roli. Uzurpovala si královská privilegia, aby mohla sloužit jako kněžka a obětovat Atonovi.

Skupina kvádrů nalezených v Karnaku, dnešním Luxoru ukazuje Nefertiti, jak se účastní rituálního bití nepřátel Egypta ženského pohlaví. Na hlavě má svou jedinečnou pokrývku hlavy - vysokou modrou korunu s rovnými okraji a plochou špičkou.

Nefertiti hrála důležitou náboženskou roli, uctívala svého manžela a sloužila jako ženský prvek v božské triádě tvořené bohem Atonem, králem Achnatonem a jeho královnou. Její sexualita, zdůrazněná přehnaně ženskými tvary těla a jemnými lněnými oděvy, a plodnost, zdůrazněná neustálým výskytem šesti princezen, naznačují, že byla považována za živoucí bohyni plodnosti.

Nefertiti a královská rodina se objevovaly na soukromých zbožných stélách a na stěnách nekrálovských hrobek a obrazy Nefertiti stály ve čtyřech rozích sarkofágu jejího manžela.

Zmizela a objevila se jako muž

Brzy po Achnatonově dvanáctém roce vlády Nefertiti zmizela. Spekulovalo se nad její smrtí, o té však neexistují žádné záznamy. Chybí i důkazy, že by byla pohřbena v amarnské královské hrobce.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Některé důkazy hovoří o tom, že se Nefertiti s Achnatonem rozešla a odešla žít buď do severního paláce v Amarně, nebo do Théb. Jiní předpokládali, že přežila svého manžela, přijala jméno Smenchkare a následně vládla jako muž, než předala trůn Tutanchamonovi. Dodnes se ovšem spekuluje o tom, že by Nefertiti a Smenchkare byli jedna a tatáž osoba.

Zemřela strašnou smrtí

Tělo Nefertiti nebylo nikdy nalezeno. Pokud by zemřela v Amarně, zdá se nepředstavitelné, že by nebyla pohřbena v amarnské královské hrobce. Pohřeb v Údolí králů však potvrzuje, že přinejmenším jeden z amarnských pohřbů se za Tutanchamonovy vlády uskutečnil v Thébách.

Egyptologové proto spekulují, že Nefertiti může být jedním z neidentifikovaných těl vyzvednutých z úkrytů královských mumií v Údolí králů. Provedené testy jednoho z těl ukázaly, že krátce před smrtí byla zraněna nožem a po smrti byla dále zohavena.

Zdroje:

www.ancientpages.com

www.history.com

allthatsinteresting.com