Nefertitin tajemný půvab nespočívá pouze v jejím fyzickém vzhledu, ale i v historických souvislostech a záhadách, které obklopují její život. O kráse totiž není pochyb ani dle soudobých rekonstrukcí. Jedna z nich je například zde:

Nadčasová krása zrozené královny

Nefertitiino jméno v překladu znamená "krásná vyšla", což je výstižný popis královny, která je často považovaná za nadčasové ztělesnění estetické dokonalosti. Její půvabná šíje, klenuté obočí a pevné lícní kosti, zobrazené na bustě a následně i v jejích moderních počítačových rekonstrukcích, zůstávají ikonické.

Díky tomuto půvabu se stala Nefertiti symbolem krásy, její podobizna zdobí obálky časopisů, reklamy, a dokonce inspiruje moderní trendy v líčení.

Nejen krása

Za její krásou se však skrývá příběh hlubokého významu. Nefertiti spolu se svým manželem faraonem Achnatonem sehrála klíčovou roli v náboženské a kulturní revoluci. Achnatonovo zavržení egyptského polyteismu a jeho zaměření na uctívání Atona, Boha slunce či slunečního kotouče, přineslo radikální změny do mocenské struktury Egypta. Nefertiti jako jeho velká královská manželka mu stála po boku a přispěla k přetvoření umělecké identity národa.

Jaká ale byla skutečnost?

Nedávné technologické pokroky, jako například počítačová tomografie, umožnily nahlédnout pod pečlivě provedenou štukovou výzdobu její busty na "skutečnou" Nefertiti. Snímky odhalují tvář s vráskami, méně výrazným nosem a nedokonalostmi, které kontrastují s idealizovaným zobrazením. Tento objev odráží starověké praktiky podobné novodobému photoshopu, kdy byl výsledný obraz vylepšený tak, aby vyvolal požadovaný dojem.

Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Kde je tedy pravda?

Spekulace o Nefertitiině vzhledu dnes vyvolávají otázky o trvalé povaze standardů krásy. Nadčasová elegance jejích rysů stále uchvacuje naši představivost a překonává epochy i kulturní posuny. Díky vysokým lícním kostem a jemným rysům odpovídá Nefertitiina podoba i dnešnímu modernímu ideálu krásy. Odborníci se zamýšlejí nad tím, zda by její půvab přetrval i v současném kontextu, protože naše vnímání krásy se v průběhu času vyvíjí.

Fascinace Nefertitiinou krásou se prolíná s jejím historickým významem a záhadami, které zahalují její vládu. Když se nad jejím vzhledem zamýšlíme optikou moderní doby, připomínáme si nestárnoucí povahu lidské fascinace estetikou a trvalý půvab královny, která ve své době nově definovala krásu a moc. Považovai byste ji dnes za krásku i vy?

Zdroje: www.dw.com, www.quora.com, www.dazeddigital.com, www.theguardian.com