Krásná Nefertiti

Záhadný osud krásné Nefertiti připomíná ikonická busta, zvěčňující její podobu. Mistrovské dílo mnohými obdivované pro své jedinečné řemeslné zpracování. Nefertiti se narodila kolem roku 1370 př. n. l., její původ je však dodnes zahalený tajemstvím. V pouhých 15 letech se provdala za Amenhotepa IV. a předznamenala tak éru hluboké proměny politického a náboženského prostředí starověkého Egypta.

Když Amenhotep IV. nastoupil na trůn, spolu s Nefertiti zavedli mnoho radikálních změn a přesunuli náboženské zaměření Egypta od mocného kultu Amona k uctívání egyptského boha slunce Atona

Jejich vláda se vyznačovala výstavbou chrámů zasvěcených tomuto bohovi a upevňováním moci, které vedlo k přemístění hlavního města do Amarny.

Nefertiti pojilo s Achnatonem pozoruhodné partnerství. Spolu byli často zobrazovaní v chrámech a hrobkách. To vedlo vědce k mnoha sporům o míru Nefertitina skutečného vlivu. Někteří dokonce naznačují, že Nefertiti mohla být samostatnou faraonkou.

Přesto není Nefertitin podíl na vládě úplně jasný. V diplomatické korespondenci chybí o Nefertiti jakékoliv zmínky, spíše se v ní hovoří o Achnatonově matce, královně Teji, která měla na Achnatona velký vliv.

Záhadné zmizení

Záhadou zůstává nejen Nefertitin původ, ale také její náhlé zmizení. Teorií o jejím zmizení je celá řada. Někteří uvádějí, že si po Achnatonově smrti oblékla mužský oděv a převzala roli faraona, což je scénář, pro který však chybí přesvědčivé důkazy. 

Na jednu z teorií, jak žila a zemřela krásná Nefertiti, se podívejte na videu:

Zdroj: Youtube

Jiní se domnívají, že byla vyhnána z paláce nebo spáchala sebevraždu, přičemž k jejímu zmizení pravděpodobně přispěla i absence mužského dědice. Nefertiti porodila šest dcer.

V roce 2015 přišli egyptolog Nicholas Reeves a archeolog Mamdouh Eldamaty s pozoruhodnou teorií. V Tutanchamonově hrobce identifikovali skryté dveře, které údajně mohou vést do tajné komory s Nefertitiiným sarkofágem. 

Následný radiový průzkum odhalil strukturální anomálie za severní stěnou pohřební komory krále Tuta. Právě tento fakt vedl vědce k závěru, že by se zde mohla skutečně nacházet hrobka královny Nefertiti. 

Tělo Nefertiti se nikdy nenašlo. Pokud by zemřela v Amarně, s velkou praděpodobností  by ji pohřbili v amarnské královské hrobce. Egyptologové proto spekulují, že Nefertiti může být jedním z neidentifikovaných těl nalezených v Údolí králů. To dává záhadě velmi morbidní nádech. Pokud je tato hypotéza pravdivá. Skon překrásné Nefertiti se pravděpodobně proměnil v horor a ona zemřela naprosto trestnou smrtí. Provedené testy na jednom z dosud neidentifikovaných z těl totiž prokázaly, že onen člověk byl brutálně poraněn nožem a zohaven.

Nefertiti byla staroegyptská královna 18. dynastie v době Nové říše, velká královská manželka faraona Achnatona. Její jméno se stalo synonymem krásy. Dnes je proslulá hlavně díky své kráse a nezvykle jemným rysům tváře, které kontrastovaly s rysy jejího manžela.

Zdroje: www.ancientpages.com, www.history.com, cs.wikipedia.org