Nalezené předměty staré tisíce let tak vědcům hezky zamotaly hlavu. Přepíší snad čínské dějiny?

V Číně našli záhadné předměty staré 5000 let

Období starověké Číny spadá do období neolitu. Do časového rozmezí 10 000-2 000 let př. n. l. Čínský neolit pomohly proslavit dvě hlavní dynastie. První byla dynastie Šang, druhá pak dynastie Čou

Ačkoliv je každá doba specifická, jedno mají téměř všechny podobné. Pokud někdo zemřel, jeho smrt byla oslavována jako významná událost. Hlavně pak pohřby elit a lidí na nejvyšších příčkách společenského žebříku byly velkolepými událostmi starověké Číny.

Díky těmto pohřbům se také dochovalo mnoho cenných předmětů, které nám poskytly bližší seznámení s tím, jak tehdejší lidé žili. 

Neolit je obdobím, které předchází době s hojným využíváním kovů. Neolit lze tedy považovat za přechod od kočovného způsobu života k poměrně dosti usedlému zemědělství. 

Protože kov se v neolitu nepoužíval, lidé hledali jiné materiály, ze kterých pak vyráběli nejrůznější keramické nádoby a kamenné nástroje. Kameníci využívali pro svou výrobu především nefrit. Díky němu pak vznikaly nejrůznější předměty. Třeba jako ten 5 000 let starý.

Bez moderní technologie je nebylo možné vyrobit

To ale nebylo všechno. Tato doba byla proslulá výrobou nástrojů s ochrannou nebo obřadní funkcí. Tyto předměty se pak stávaly součástí rituálů a nefrit v nich hrál nemalou roli. Byl oblíbeným "materiálem" veškeré výroby, který přečkal celou čínskou historii. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Číňané dokonce používali dva typy rituálních nefritových předmětů, které byly zcela odlišné. Prvním byl disk, známý jako bi a druhým trubička, které se přezdívalo Jade Cong. Ten sestával ze dvou částí. Vnější čtvercové a vnitřní kruhové. 

Ačkoliv byly tyto předměty ve starověké Číně dosti ceněné, jejich původ je stále nejasný. Tyto předměty navíc nebylo možně bez moderní technologie postavit. Nikdo tak neví, jak vznikly. Za to byly součástí téměř každého pohřbu. Jejich pozůstatky pak vědci objevili na všech archeologických nalezištích. 

Pro tehdejší lid však měly velkou hodnotu a význam. Ten skutečný ale navzdory mnoha teoriím zůstává nejasný. Pohřbívalo se jich velké množství. Například jeden hrob jich obsahoval něco kolem 30 kusů.

Ba co víc, byly to předměty technologicky vyspělé.

Zdroje:

www.bbc.com

www.christies.com

www.researchgate.net