1. Marie – 12. října

Jméno Marie je spojováno s laskavostí, tradičními hodnotami, věrností a mateřstvím.

Biblické jméno Marie se pojí s Pannou Marií, matkou Ježíše Krista, což mu dodává hluboký náboženský význam. Je to jedno z nejběžnějších ženských jmen ve světě, které je oblíbené v mnoha kulturách. Marie je často chápána jako symbol laskavosti, mateřské lásky a pokory.

2. Anna – 26. července

Anna je spojována s moudrostí, péčí, soucitem a rodinnými vazbami.

Jméno Anna má též původ v biblických tradicích a je spojováno s postavou Anny, matkou Panny Marie. Je to běžné a tradiční ženské jméno v mnoha zemích po celém světě. Toto jméno symbolizuje moudrost, péči a rodinné vazby.

3. Kateřina – 25. listopadu

Jméno Kateřina spojuje inteligenci, silnou osobnost, odvahu a vzdělání.

Původně řecké jméno „ikaterinē“ je spojováno s významem „čistá“, nebo „nebeská“. Je to tradiční a oblíbené jméno, které se vyskytuje v různých kulturách a má bohatou historii. Kateřina je často spojována s vlastnostmi jako síla charakteru a odhodlanost.

4. Jana – 24. května

Jana je spojována s loajalitou, spolehlivostí, pracovitostí a soudržností.

Jméno Jana má původ v hebrejském jménu „Yochanaan“ , v překladu to znamená „Bůh odpouští“. Je to běžné ženské jméno s dlouhou historií užívání. Jana je často spojována s ušlechtilými vlastnostmi. Toto jméno mimo jiné symbolizuje pevné přátelství.

5. Eva – 24. prosince

Eva symbolizuje krásu, smyslnost, rozhodnost a nezávislost.

Jméno Eva je spojováno s první ženou v biblickém příběhu, která byla stvořena jako partnerka Adama v ráji. Význam jména může být interpretován jako „život“, nebo „matka všech živých“. Eva je symbolem ženskosti, síly a původního hříchu a je jedním z nejstarších a nejoblíbenějších ženských jmen.

6. Lucie – 13. prosince

Je spojována s inteligencí, optimismem, osvětlením a intelektuálním zájmem.

Jméno Lucie má latinský původ a znamená „světlá“ nebo „zázračná“. Je spojováno s pozitivní energií, osvícením a jasem. Lucie je často chápána jako symbol optimismu, moudrosti a inspirace, proto je to jedno z nejoblíbenějších jmen na světě.

7. Barbora – 4. prosince

Jméno prezentuje hrdinství, odhodlání, vzdělanost a ochranu.

Jméno Barbora pochází z řeckého slova „barbaros“, což znamená „cizí“ nebo „cizinka“. Je spojováno s odvahou, sílou a nezávislostí. Barbora je často chápána jako hrdinka, je symbolem rozhodnosti a síly charakteru. Toto jméno je populární v mnoha zemích světa.

8.) Veronika – 7. února

Spojuje se s empatií, soucitem, péčí o druhé a altruismem.

Jméno Veronika má původ v řeckém slově „pheronikē“, což znamená „vítězící“ nebo „nositelka vítězství“. Je spojováno s vlastnostmi jako je síla, odvaha a vytrvalost. Veronika je také známá jako biblická postava, která podle legendy utřela Kristu obličej na cestě na Golgotu, což ji spojuje s hlubokým soucitem.

9. Tereza – 15. října

Tereza je spojována s trpělivostí, pokorou a duchovností.

Tereza je opět jméno řeckého původu. Původní „therizein“ znamená „žně“ nebo „sklizeň“. Symbolizuje vlastnosti jako je pokora, trpělivost a laskavost. Tereza je také známé světící jméno svaté Terezie z Lisieux, která je uznávána pro svou oddanost a duchovní sílu.

10. Petra – 17. srpna

Asociuje se s odvahou, vytrvalostí, cílevědomostí a energií.

Jméno Petra má kořeny v řeckém slově „petros“, což znamená „skála“ nebo „kámen“. Nese vlastnosti jako je síla, odvaha a stabilita. Petra je také biblické jméno, spojené s apoštolem Petrem, což opět dokazuje náboženský význam.

Zdroje: bejandaruwalla.com, www.nasejmena.cz