Pohodný

Práce pohodného, zvaného také "antoušek" nebo "ras", spočívala v odklízení mršin z městských ulic a v likvidaci toulavých zvířat. Pohodní byli někdy rovněž povoláni k vyvážení obsahu latrín a žump a případně k čištění zanesených kanálů. Podobně jako katy, i pohodné považovala společnost za nečistou kastu, která musí mít v kostele vyhrazenou zvláštní lavici a nesmí se volně stýkat s počestnými měšťany. Zřejmě i z tohoto důvodu se řemeslo dědilo z generaci na generaci - pokud se hoch narodil do rodiny rasovy, neměl šanci na jiné povolání.

Koželuh

Koželužství bylo oproti tomu řemeslo velice respektované a žádané. Problémem byl jen odporný zápach, který ho provázel. Dílny koželuhů se proto odstrkovaly za město, aby se z nich měšťanům nedělalo nevolno. Kůže ulovených zvířat se koželuhům dodávala ještě zakrvácená, se srstí a kousky masa, které postupně zahnívalo. Máčela se v moči a fekáliích, aby změkla a chlupy šly snáze odstranit. Představa, že celý den pobíháte mezi káděmi plnými výkalů, není zrovna voňavá...

Sběračka pijavic

Pouštění žilou svého času patřilo k nejrozšířenějším lékařským zákrokům, ačkoli ničemu nepomáhalo. Ještě odpornější byl však nápad použít k tomu pijavice. Myslíte, že se lékaři brodili bažinami a sbírali je do svých kufříků? Ale vůbec ne. Zaplatili vesnické ženy, které jim pijavice přinesly přisáté na vlastních nohou. Riskovaly přitom velkou ztrátu krve a infekci.

Ochutnávač

Snad každý monarcha či diktátor, u něhož se dala předpokládat řada nepřátel, platil jednoho či více sluhů, kteří museli ochutnávat jeho jídlo, aby se vidělo, zda není otrávené. Tato vysoce riziková funkce ve finále nebyla stoprocentně efektivní, neboť řada jedů účinkuje se zpožděním dlouhých hodin až dnů.

Asistent královy stolice

Angličtí králové mívali poskoky nejen k oblékání a koupelím, ale také k vyměšování. Důvěrník, který panovníkovi nosil přenosný záchod a čistil mu zadnici, se u dvora těšil výsostnímu postavení, protože měl ke králi "fyzicky nejblíže". Mezi jeho povinnosti patřilo také kontrolovat konzistenci exkrementů a odvíjet od ní králův jídelníček. Věřte nebo ne, tato práce byla pro služebníky velkou poctou...