Smrt může nastat z několika příčin. Řada lidí podlehne nemoci, zemře stářím a sešlostí nebo si přivodí těžký úraz. Zastavení důležitých funkcí v organismu může přijít i v důsledku podmínek neslučitelných se životem. Právě tyto příčiny často znamenají dlouhé a bolestivé umírání.

Pohřbení zaživa

Minimální prostor a absolutní tma. Být uvězněn v rakvi dva metry v podzemí není nic příjemného. „Z tohoto vězení se nemáte jak dostat," říká emeritní profesor na University of Chicago na oddělení plicní a kritické péče Alan R. Leff. „Jen čekáte, kdy přijde smrt." Ta může nastat za 10 minut až 36 hodin. Záleží na množství vzduchu dostupného v samotné rakvi a tělesné konstituci pohřbeného. „Čím menší jste, tím méně místa zabíráte a déle přežijete."

Smrt by vás čekala, i kdybyste se dokázali z rakve dostat. Byli byste zasypáni obrovským množstvím zeminy. „Bylo by to, jako by na vašem těle zaparkovalo auto. Doslova byste byli rozdrceni," vysvětluje ředitel Colorado Avalanche Information Center Ethan Greene. Pohřební zaživa má jedinou výhodu. Se zvyšujícím se procentem oxidu uhličitého je člověk čím dál tím více ospalejší. Před samotným udušením byste upadli do kómatu.

Radiace

I přesto, že radioaktivita je přírodní jev, každé, i sebemenší její zvýšení je pro živé organismy nebezpečné. Pokud by vás ale ozářila dávka 1000 až 5000 Rem, smrt by se dostavila již po 7 dnech. Během nich byste obrovsky trpěli.

Symptomy by se ukázaly již po 5 až 30 minutách. Nejdřív by nastala silná vyčerpanost a nevolnost způsobené aktivací chemických receptorů v mozku. Poté by přišlo období relativního klidu, během něhož by se pomalu, ale jistě rozpadávaly buňky tvořící žaludeční a střevní tkáň. Masivní průjem, střevní krvácení a ztráta vody vedoucí k vodo-elektrolytické imbalanci bývají zakončeny deliriem a kómatem.

Dekomprese

Každý snad někdy zažil, že když se rychle postavil, zatočila se mu hlava. I malá změna tlaku dokáže lidský organismus ovlivnit. Proto létáme v utěsněných letadlech. Pokud by se ale stroj poškodil, nastala by nekotrolovatelná dekomprese. V nejlepším případě by mohlo dojít k nedostatku kyslíku. V tom horším by byli pasažéři vysáti z letadla, jako při incidentu Aloha Airlines v roce 1988.

Dekompresní nemoc mohou zažít i potápěči, jejichž tělo do krevního oběhu absorbuje příliš mnoho dusíku. Ten se vylučuje do tělních tekutin a tvoří bublinky. To vede ke svědění, vyrážkám, nesnesitelné bolesti, selhání smyslových vjemů, paralýze a ke smrti.

Upálení a sopky

Plamen svíčky, horká trouba nebo rožhavený výfuk od motorky. I přesto, že ohěn znamenal v lidské historii revoluci, raději bychom se od něj měli držet dál. Již popálení 3. stupně si žádá odbornou pomoc. Jedná se totiž o nevratné poškození kůže v celé šíři a zničení kapilární sítě dermis.

Zdroj: Youtube

Existují však i popáleniny čtvrtého, pátého a šestého stupně, které způsobují rozpad tuků, svalů a kostí oběti. Při upalování nebo vybuchnutí vulkánu ale nezabíjí pouze oheň. Nebezpečné je vdechování oxidu uhelnatého, kyanovodíku a dalších toxických složek kouře. Během procesu dochází také k poškození nervového systému, vykrvácení a dokonce i k infekcím.

Zdroj:

www.popsci.com, www.cs.wikipedia.org, www.grunge.com