V rámci projektu, který hodnotil sociální a environmentální parametry, se pracovalo se získanými daty z 23 veřejných institucí a průzkumem spokojenosti s 3500 respondenty z celé České republiky.

Sledovalo se osm oblastí a 75 kritérií, mezi než patřil například počet trestných činů na tisíc obyvatel, počet knihoven a lůžek v nemocnicích, volební účast, podíl dokončených bytů, kapacita ZUŠ, průměrné mzdy nebo množství recyklovaného odpadu. Výpočet celkového skóre průzkumu je průměrem úspěšnosti v jednotlivých sledovaných oblastech.

Nejlepší místo pro život

Absolutním vítězem se stala Praha. Hlavní město má podle dat nejlepší péči o děti a vzdělání, zdravotní a sociální služby, vysoké průměrné mzdy i nejnižší počet uchazečů o jedno pracovní místo v evidenci úřadu práce. Zároveň se zde postavilo nejvíce bytů v přepočtu na 100 tisíc obyvatel.

Město sta věží vyhrálo i v celkové spokojenosti s podmínkami pro život, i přestože se zde objevuje nejvyšší počet trestných činů, je zde nejnižší podíl zeleně na zastavěné ploše a nejvyšší počet dětí na jednu třídu. 

Stříbrnou medaili získal Královéhradecký kraj. Data napověděla, že se jeho obyvatelé mohou těšit nejen z vysoké úrovně zdravotnictví a sociálních služeb, ale také z bohatých možností volnočasových aktivit a turismu. Oblast s přibližně 555 tisíci obyvateli se pyšní nízkou kriminalitou a vysokou kapacitou základních uměleckých škol. Vyskytuje se zde však vysoká míra dlouhodobě nezaměstnaných a řada studentů předčasně odchází ze středních škol a učilišť.

Všude dobře?

Třetí místo obsadila Vysočina, která by se dala označit za kraj zeleně, knihoven a čerpacích stanic. Nachází se zde i nejvyšší počet zařízení sociálních služeb. „Geografický pupek" České republiky má také nejvyšší počet kandidátů do voleb na 100 tisíc obyvatel a nejvyšší volební účast. Zároveň zde často hoří a lidé produkují nadměrné množství komunálního odpadu.

V průzkumu dopadl nejhůře Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. U všech data odhalila nízké mzdy a vysokou nezaměstnanost. Cílem projektu je podle pořadatelů motivovat stát, aby se podmínky sjednotily.

Zdroje: www.ct24.ceskatelevize.cz, www.denik.cz, www.dropbox.com