Zjistilo se, že kolo, jak ho známe, je možná starší, než sumerská civilizace.

Nález ve slovinských bažinách přepsal historii

Obecně se má za to, že kolo jako takové je staré přibližně 6000 let. Nebo se to alespoň tvrdilo. Až do okamžiku, kdy bylo ve Slovinku nalezeno kolo, jehož stáří však sahá daleko za to, o čem jsme doposud byli přesvědčení. 

Původní kolo bylo vyrobeno přibližně 4000 let před naším letopočtem. Kolo, které bylo objeveno ve Slovinsku, je však datováno o 1300 let později, tedy do roku 5300 př. n. l. Vědci tak začali zkoumat nejen to, jak to s kolem vlastně je, ale i kdy přesně to skutečně první bylo vyrobeno.

Důvodem je především fakt, že jakákoliv učebnice dějepisu připisuje vznik kola době pozdního neolitu. Nyní však s nálezem slovinského kola může být všechno úplně jinak. Učebnice dějepisu se o kole, které vzniklo ve Slovinsku, nezmiňují, protože se o něm nevědělo.

Tento objev je ale něčím, co zcela jistě může přepsat historii, která nám dosud byla vštěpována jako jediná správná. 

Kolo je starší než sumerská civilizace

Že by tedy lidé z doby bronzové kolo nevymysleli, protože ho dávno před nimi vymyslel někdo jiný? Jak se zdá, možné je úplně všechno. I to, že lidé z pozdní doby bronzové jen zdokonalili, spolu s dalšími technologiemi, vynález, který již dávno předtím spatřil světlo našeho světa.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Původně se předpokládalo, že kolo, které víceméně známe dnes, bylo vyrobeno ve městě Ur. Starověkém městě, které se nacházelo na území dnešního Iráku. To by však odpovídalo roku 3500 př. n. l. 

Co vědce trochu zmátlo, bylo to, že z té doby se vlastně žádná skutečná kola nepodařilo uchovat. Neexistují ani jejich části, ani další pozůstatky, které by byly schopny tento fakt jakýmkoliv způsobem potvrdit. Zkrátka nic, co bychom si mohli "osahat", abychom zjistili, zda tomu tak skutečně bylo.

Jediné, co se z pozdně bronzové doby uchovalo, byla nejrůznější vyobrazení. Znázorňovala kola v nejrůznějších podobách. Možná proto se usoudilo, že tehdy kola také vznikla. 

Předpokládalo se, že pozdně neolitická doba pak pomohla rozšířit vynález kola do zbytku našeho světa a nikdo se dál nepídil po zjištění, zda je to pravda či nikoliv. Vynález kola se tedy přisuzoval starým Sumerům, kteří stáli za celou řadou "nových" technologií. Jednou z nich byla právě i kola. 

Když se však podařilo objevit slovinské kolo, z vědeckého hlediska nastal poměrně velký a nečekaný šok. Pokud je totiž kolo skutečně starší, než sama sumerská civilizace, znamená to, že to, co jsme se naučili v hodinách dějepisu, vůbec není pravda. K tomuto závěru přispěla radiokarbonová datování, jež pomohla určit skutečné stáří objeveného kola.

Zdroje:

www.sutori.com

en.wikipedia.org

neveda.cz