Důkazem toho je Rhindův matematický papyrus, pocházející z doby kolem roku 1550 před naším letopočtem. Byl objeven skotským antikvářem Alexandrem Henrym Rhindonem, jenž ho koupil v roce 1858 na trhu v egyptském Luxoru. 

Přes pět metrů dlouhý papyrus byl opsán písařem Ahmesem z materiálu pocházejícího z doby Amenemheta III., který vládl v letech 1853 až 1809 př. n. l. Obsahuje 87 matematických úloh týkající se výpočtu objemu sýpek a tekutin, obsahů polí, pyramid a dělení chlebů nebo krmiva pro zvířata.

Egyptská matematika

Matematika starověkého Egypta se rozvíjela již od 4. tisíciletí př. n. l. Díky objeveným pramenům víme, že učenci „země pyramid” uměli sčítat, odčítat, násobit, dělit, počítat se zlomky a řešit i některé složitější aritmetické a geometrické problémy. 

Egyptské hlavolamy však nebyly jen rekreačním rozptýlením. Jak sám Ahmes uvádí: „Předkládám správnou metodu, jak pochopit význam věcí a odhalit nejasnosti.” Matematické papyry se tak snažily pomoci s expandující ekonomikou a vychovat nové učence.

Zdroj: Youtube

„Egypt přecházel z centralizovaného světa do částečně decentralizovaného,” vysvětluje amatérský luštitel Milo Gardner. „Jeho ekonomický systém řídili vlastníci půdy a platilo se v jednotkách obilí. Aby to bylo spravedlivé, bylo nutné nastolit přesné míry a váhy.”

Nejstarší matematická hádanka

Nejstarší matematická úloha tedy řeší praktický problém: „Bylo sedm domů. V každém z nich žilo sedm koček. Každá z těchto koček zabila sedm myší. Každá z těchto myší snědla sedm klasů. Z každého klasu může vyrůst sedm měřic ječmene. Znáte celkový součet těchto věcí?"

Jak tedy tuto hádanku vyřešit? V první řadě je nutné si uvědomit, že jde o matematickou úlohu. Není třeba uvažovat nad definicí slov, např. že kočka není věc, ale živá bytost. V tu chvíli již víme, že se k výsledku dopracujeme součtem domů, koček, myší, klasů a měřic. Máme tedy vzoreček 7 na prvou + 7 na druhou + 7 na třetí + 7 na čtvrtou + 7 na pátou + 7 na šestou. Sedm domů, 49 koček, 343 myší, 2401 klasů, 16807 měřic ječmene. Výsledek je 19607.

Zdroj:

www.nytimes.com, www.euler.fd.cvut.cz, www.en.wikipedia.org, www.wallis.wz.cz