Výsledek studie oznámili archeologové z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 11.2. 2021 ve studii publikované v časopise Journal of Archaeological Science. Tým vědců provádějící analýzu kosti se skládal z odborníků z České republiky, Rakouska, Švýcarska a Austrálie.

Kostní fragment s vyřezanými runami byl objeven v roce 2017 v jámě společně s pražskou keramikou slovanského typu. Nalezen byl v Lánech na jižní Moravě v Čechách, kde bylo místo slovanského osídlení.

Celý nález mimo jiné mění pohled na kulturní odlišnost mezi evropskými kmeny Germánů a Slovanů. Doposud totiž nebylo jasné, zda mezi nimi existovaly nějaké kontakty. Kost naznačuje fakt, že se kmeny mohly přímo setkávat.

K samotné analýze kosti využili vědci nejnovější moderní postupy, jako je traseologická metoda či elektronová skenovací mikroskopie. Zjišťovala se nejen textura povrchu, ale také stáří kosti a samotného nápisu. Tým se nakonec shodl na tom, že se jedná o kost tura domácího z roku 600 nl.

Znaky vyryté do kosti pak posoudil Robert Nedoma, specialista na starogermánské jazyky. Určil je jako runy tzv. staršího futharku, což je písmo, jež používali Germáni od 2. do 7. století n. l. Na kosti bylo vyryto posledních sedm znaků abecedy, proto se odborníci domnívají, že se jednalo o fragment učební pomůcky. Zbytek se však bohužel najít nepodařilo. (Zdroj:cnn.iprima.cz)

Objev mohl být popsán už staroslověnským mnichem Chrabrem, který působil na přelomu 9. a 10. století. Ve svém spisu O písmenech totiž zmínil, že Slované počítali a věštili „črtami a zářezy“. Je pravděpodobné, že myslel právě starogermánské runy. (Zdroj:ct24.ceskatelevize.cz)

Nález zvířecí kosti s runami naznačuje, že předkové moderních Slovanů se setkali s písmem mnohem dříve, než jsme si mysleli. „Je to první nález tohoto druhu. Pokud jich bude více a prokáží rozšířenost znalosti písma, byl by to důvod uvažovat o novém pohledu na historii. Znamenalo by to totiž, že Slované přišli do kontaktu s písmem ještě před Cyrilem a Metodějem,“ uvedl vedoucí týmu archeologů Jiří Macháček. (Zdroj: www.denik.cz)

Starogermánské runy jsou známé pro jejich spojení s germánskou mytologií a dodnes je vídáme v řadě fantasy filmů či knih. Pokud byste si chtěli runy na zvířecí kosti přepisující dějiny prohlídnout na vlastní oči, budete mít možnost. Po skončení výzkumů, které vědci ještě v oblasti nálezu plánují, bude kost vystavena pro veřejnost v prostorách Masarykovy univerzity.