První výpravy členovců na pevninu

I suchozemští živočichové se vyvíjeli ve výživné prapůvodní neboli prebiotické polévce, původně v mělkých oceánech plných roztoků složitých organických látek. Prvními průzkumníci pevniny byli členovci – brouci, hmyz, pavouci a stonožky. Zpočátku podnikali jen výlety, než se na zemi usadili natrvalo. Fosilie nalezená na skotském ostrově Kerrera je důkazem, že je předběhl vyhynulý Kampecaris obanensis. Byl asi 2,5 cm dlouhý, tělo bylo článkovité a podobal se dnešním mnohonožkám. Není ale jejich předkem. Nohy se ve fosilii nezachovaly. Vzduch na souši začal dýchat před 425 miliony let. Dle výzkumníků tak otevřel cestu k vyvíjení nových suchozemských forem života.

Souš ožívá

Za „pouhých“ dvacet milionů let, co se Kampecaris obanensis na zemi zabydlel, se vyvinulo velké množství dalších druhů brouků, které se přizpůsobovali novému způsobu života velmi rychle, jak ukazují naleziště jejich fosilií. Stejně rychle se rozrůstaly lesní porosty, kde se za další miliony let dařilo pavoukům a hmyzu. „Je to velký skok od těchto maličkých chlapíků k velmi složitým lesním společenstvím, a v celkovém schématu to netrvalo tak dlouho," říká geolog M. Brookfield z univerzity v Bostonu. „Zdá se, že jde o rychlou radiaci evoluce z horských údolí do nížin a poté do celého světa.“ Brookfielda, jak se uvádí, prý překvapilo, že nebyla fosilie datována už dříve, protože brouci v historii naší planety hráli důležitou roli. Přiznal však, že je to velmi náročná práce.

Zdroj: Youtube

Složité datování

Nález Kampecaris obanensis je z evolučního hlediska velmi významný, analýza hornin fosilie k datování jeho stáří však vůbec snadná nebyla. Bylo zapotřebí oddělit mikroskopická zrnka zirkonů, což vyžaduje velmi precizní a bezchybnou práci. Tu měla na starosti geoložka a členka výzkumného týmu S. Suarezová, která tuto techniku ovládá už od svých studií. „Je to velmi jemná práce,“ řekla. Díky její dlouholeté pečlivé práci tak známe nejstaršího suchozemského tvora naší planety, dokud ho o prvenství nepřipraví jiný nález.

Zdroje: bigthink.com, www.sciencealert.com