Humor se mění období od období, ale provází lidstvo od nepaměti. Stejně tak vždy existovala snaha vtipy zaznamenávat nebo je sbírat. Nejstarší knihou vtipů je právě Filogelos, shrnující vtipy, které umožňují nahlédnout do každodenního života a kultury své doby.

I když se některé vtipy mohou zdát podle moderních měřítek hrubé nebo urážlivé, ukazují, že humor byl po staletí podstatnou součástí lidské zkušenosti.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Bohatství témat je široké

Jedním z nejpozoruhodnějších aspektů Filogelu je široký záběr témat, jimiž se vtipy zabývají. Vtipy odrážejí rozmanitost života ve starověkém Řecku, a opírají se do politiků, filozofů až po vojáky a obyčejné lidi.

Jeden vtip si například utahuje z filozofa Pythagora, který věřil, že všechna čísla mají mystický význam. Vtip zní takto: „Proč se Pythagoras vyhýbal konzumaci fazolí? Protože se bál, že si prdne a omylem vypustí některé z tajemství vesmíru."

Ostatně podobný je i vůbec první vtip, za nějž je považovaný sumerský vtip, který říká: „Něco, co se nikdy nestalo, kam lidská paměť sahá: mladá žena si neprdla manželovi do klína". Tento vtip údajně pochází z roku 1900 př. n. l. a předstihuje tak faraonský vtip ze starého Egypta o celá tři století. Ale zpět k Filogelosu.

Humor je naše kulturní dědictví

Další vtip z Filogelosu poukazuje na sociální a ekonomické boje té doby. Zní takto: „Jeden muž prodával na tržišti horké koláče a stále křičel: Kupte si moje horké koláče, jsou horké! Kolem šel jiný muž a zeptal se: A co když jsou studené? Prodavač horkých koláčků odpověděl: Prodávám je za poloviční cenu.“

I když se některé vtipy mohou zdát nejasné, nerozumíme jim, nebo jsou podle moderních měřítek hrubé nebo urážlivé, ukazují, že humor byl vždy podstatnou součástí lidské zkušenosti.

Jak poznamenává doktorka Mary Beardová, odbornice na klasickou literaturu, „Filogelos připomíná, že vtipy mohou cestovat napříč časem a humor je stejně jako jazyk důležitou součástí našeho společného kulturního dědictví".

Vybrané vtipy

Pokud by vás některé vtipy Filogelosu zajímaly, zde je jejich výběr podle překladu profesora klasických jazyků Williama Berga. Přinášíme vám jeden gag o hlupácích a další žert na účet jednoho z velkých myslitelů.

Gag nazvaný Lakomcova závěť: „Lakomec napíše závěť a jmenuje se dědicem."

A vtip nazvaný Zapomnětlivý učitel: „Učitel se ptá hloupého žáka na jméno Priamovy matky. Ten v rozpacích odpoví: No, my jí ze zdvořilosti říkáme paní."

Humor v proměnách staletí

Humor, stejně jako jiné aspekty kultury, není statický a může se v průběhu času měnit. Jak se vyvíjejí společnosti, mění se i jejich hodnoty a smysl pro humor. Co mohlo být vtipné ve starověkém Řecku, nemusí být dnes považované za vtipné a naopak.

A o tom svědčí právě i Filogelos, nejstarší kniha vtipů na světě. Je otázkou, zda bychom se těmto starověkým vtipům smáli i my, ale skutečnost, že přežily více než tisíc let, svědčí o trvalé síle humoru.

Zdroje: www.mentalfloss.com, talesoftimesforgotten.com, es.wikipedia.org/wiki/Filogelos