Pády těch největších meteoritů na Zemi, anebo meteoritů, které by nás dokonce mohly ohrozit, jsou většinou mediálně přetřásanou událostí. Anebo událostí, která dokonce před 65 miliony lety vyhladila dinosaury a s nimi téměř všechen život na naší planetě. Země je ve skutečnosti prakticky každý den bombardována přibližně 100 kilogramy meteorického materiálu. Na zemský povrch padají kousky asteroidů a podobných úlomků složených z kamene, železa a niklu, které obíhají vesmírem už miliardy let. Když náhodou spadnou na Zemi, málokdy dojde k nějakému poškození.

Podobně tomu bylo i s meteoritem Hoba, který má však i jiné zvláštnosti. Vědci se domnívají, že masivní kámen se zřejmě natolik zpomalil při průniku zemskou atmosférou, že dosáhl konečné rychlosti ve chvíli, kdy se chystal dopadnout na povrch v místě svého pádu, v Namibii.

Základní fakta o největším meteoritu na Zemi

Dnes leží Hoba, nazývaný též Hoba West, na stejnojmenné farmě nedaleko Grootfonteinu v oblasti Otjozondjupa v Namibii. Hmotnost meteoritu je více než 60 tun, a právě pro tuto obří hmotnost leží stále na místě svého dopadu.

A má ještě jednu zvláštnost: Jedná se o největší známý neporušený meteorit, který dopadl na Zemi jako jediný kus a neroztříštil se. Hoba je rovněž nejhmotnějším přirozeně se vyskytujícím kusem železa známým na zemském povrchu. Tvoří jej feronikl, tedy sloučenina feronu a niklu a název Hoba znamená v khoekhoegowabštině "dar".

Meteorit do Hoby dopadl ve stavu, kdy zemská atmosféra zpomalila let objektu natolik, že dopadl na povrch konečnou rychlostí. Zůstal sám neporušen a nezničil nic kolem sebe. Bylo spočítáno, že meteorit zpomalil na přibližně 320 m/s, přičemž rychlost vstupu do atmosféry obvykle přesahuje 10 km/s.

Objevení meteoritu

Meteorit je rovněž zvláštní tím, že je na obou hlavních plochách plochý. Protože nezpůsobil žádné škody, byl jeho objev velkou náhodou. Našel jej farmář na poli, když na něj při orbě v roce 1920 narazil volským potahem. Šťastným objevitelem byl Jacobus Hermanus Brits. Všiml si jen hlasitého kovového škrábavého zvuku a jeho pluh se náhle zastavil. Jak Brits popsal moment, kdy meteorit objevil a byla vidět pouze horní část horniny černé barvy a půda kolem ní byla křídová: "Poškrábal jsem skálu nožem a uviděl, že pod povrchem je lesk," stálo v jedné z jeho výpovědí.

Když překvapený farmář uviděl podivnou věc, do níž jeho pluh narazil, překážku vykopal a sám ji identifikoval jako meteorit. Jeho zpráva byla ihned zveřejněna v namibijských médiích a dodnes je vystavena v návštěvnickém centru. To bylo vybudováno až o mnoho let později, v roce 1987, kdy byl meteorit darován vládě. Nyní jej lemuje kruhový kamenný přístup s posezením.

K tomuto kroku bylo přistoupeno proto, že se meteorit stal cílem moha vandalů.

Vláda Jihozápadní Afriky, jež je dnešní Namibií, dne 15. března 1955 meteorit Hoba vyhlásila za národní památku.

Jak vypadá?

Šeedesátitunový meteorit Hoba je tabulovité kovové těleso. Měří 2,7 m na délku, stejně tolik na šířku a je vysoký téměř jeden metr (0,9 m). Vědcům se dokonce podařilo zjistit i stáří meteoritu, které se odhaduje na 190 až 410 milionů let, přičemž první významné vědecké analýzy byly vypracovány v roce 1929.

I když v roce 1920 byla jeho hmotnost odhadována na 66 tun, eroze, vědecké odběry vzorků a v nemalé míře i vandalismus v průběhu let jeho hmotnost zmenšily na dnešních 64 tun.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Hoba je klasifikován jako ataxitový železný meteorit patřící do chemické třídy IVB bohaté na nikl, ale na jeho povrchu je lokálně přítomna krusta hydroxidů železa, která vznikla oxidací zvětráváním. Meteorit je, jak jsme již řekli, složen z feroniklu, a skládá se z přibližně 84 % železa a 16 % niklu, jeho součástí je rovněž kobalt.

I když byl meteorit Hoba vykopán, nebyl přemístěn z místa svého dopadu. Dodnes se jedná o jeden z nejpozoruhodnějších exemplářů, které se kdy na zemském povrchu vyskytly, protože jen asi 5 % z celkového počtu kusů meteoritů, které dopadnou na Zemi, má podobné složení jako ten z Hoby. Hoba je navíc specifická i svou velikostí.

Zdroje:

www.thevintagenews.com, en.wikipedia.org/wiki/Hoba_meteorite, www.info-namibia.com