Pyramida Cholula a je známá pro svou složitou architekturu a významnou roli v historii a kultuře původních obyvatel Mezoameriky. Pyramida je tvořena velkou základnou a několika nad sebou navršenými terasami a chrámy, které byly postaveny v průběhu staletí. A jak je možné, že největší pyramida světa byla dlouho skryta? Je to proto, že byla doslova ukryta pod nohama a pro její velikost nebylo snadné ji identifikovat. Španělé ji považovali za kopec a na jeho vrcholu dokonce zbudovali kostel!

„Hora vyrobená rukama“

Samotnou pyramidu obklopuje komplex chrámů a paláců a je považována za důležité místo pro víru a kulturní aktivity původních obyvatel. Dnes je pyramida Cholula považována za jednu z nejvýznamnějších památek Mezoameriky a je přístupná pro turisty.

Pyramida je známa též pod názvem Tlachihualtepetl, neboli v jazyce nahuatl "hora vyrobená rukama". Pyramida je postavena z nepálených cihel a tyčí se do výšky 25 metrů nad okolní planinou. Je tedy podstatně menší než Velký pyramida v Gíze, zato je mnohem širší, neboť ve své konečné podobě měří 300 × 315 metrů.

Pyramida je chrámem, který je tradičně považován za zasvěcený bohu Quetzalcoatlovi, aztéckému bohu vzdělanosti a větru, stvořiteli lidstva. Stavba se skládá ze šesti vrstev postavených nad sebou, jejichž etapy a původ jsou pro archeology stále předmětem diskusí. Chcete se vydat do prostor pod pyramidou, kde je dnes odkryto více než 10 kilometrů tajemných chodeb? Pak se odívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Je až zarážející, jak pravidelný tvar chodby mají. Co se asi dělo v jejich útrobách?

Chodby a vnitřek stavby

Pyramidy a chodby v nich jsou velké stavební projekty, které byly vybudovány v různých obdobích historie a kultur po celém světě. Každá pyramida má svůj vlastní účel a význam a co se v ní skrývá, může být velmi odlišné. Některé pyramidy byly použity jako hroby pro vládce, jiné jako chrámy nebo místa kultu, další pyramidy jsou také spojeny s tajemstvími nebo záhadami, které se snaží vysvětlit jejich účel a význam. Přesto tajemství mnoha pyramid jsou až dodnes neobjasněna.

V každém případě jsou pyramidy a chodby v nich fascinující a zajímavá místa, která jsou plná historie a tajemství a lákají výzkumníky a turisty po celém světě. Pyramida Cholula má také několik chodeb, které vedou do jejího nitra. Jsou úzké a klikaté a jsou považovány za jedny z nejvíce komplikovaných a složitých chodeb v jakékoli pyramidě v Mezoamerice. Některé chodby vedou k významným místům v pyramidě, jako jsou chrámy nebo hroby, zatímco jiné jsou považovány za neprozkoumané a plné tajemství.

Data na závěr

Velkou pyramidu v Cholule postavili z větší části Toltékové kolem 10. století našeho letopočtu, přičemž samotné jádro stavby je mnohem starší. Pyramida v předklasických dobách sloužila jako významné mýtické a náboženské centrum, nazývané "umělá hora", a místní obyvatelé ji využívali k provádění řady náboženských rituálů. Bohužel zde docházelo i k obětování lidských obětí, včetně dětí.

Vtipné je, že ač je pyramida důkladně prozkoumávána a její vrstvy postupně odkrývány, že na jejím vrcholu i dnes stojí křesťanský kostelík. V porovnání s velkolepou architekturou Mezoameričanů vypadá tato katolická stavba miniaturně.

Zdroje: www.historicmysteries.com, en.wikipedia.org/wiki, www.historicmysteries.com, www.zmescience.com