Dnes prozkoumáme několik aspektů spojených se znameními zvěrokruhu, konkrétně se zaměříme na otázky závisti a škodolibosti. Horoskop pojednává o Lvu, Beranu, Štíru a Kozorohovi. Dále se podíváme na touhu těchto znamení po penězích a jejich přístupu k osobnímu úspěchu.

Lev 23. 7. až 22. 8.

Lvi jsou často vnímáni jako ambiciózní a soutěživí, což může vést k nízké toleranci ke ztrátě nebo prohře. Obvykle jsou vnímáni jako odvážní, sebevědomí a charismatičtí. Jsou to lídři a mají silné ambice, avšak tím pádem mohou být náchylní k výrazné soutěživosti, protože chtějí být nejlepší v tom, co dělají. 

Jak snáší prohru: S jejich vysokým sebevědomím a silným důrazem na úspěch může být prohra Lvy vnímaná jako ztráta prestiže nebo osobního statutu. Lvi mají sklony k soutěžení s ostatními, zejména pokud je to spojeno s veřejným uznáním. Nicméně, když mají zdravé sebevědomí, umí ocenit úspěch druhých a mohou se stát výbornými podporovateli. 

Závistivost: Lvi neradi ztrácí pozornost, co hůře, nedej bože, že by jí měl někdo více než oni. Pokud se cítí nejistí, je to obvykle proto, že někdo je v něčem přirozeně lepší než oni, bez ohledu na to, jak tvrdě na tom pracují. 
 
Úspěch: Lvi doslova touží po uznání a prestiži. Jsou ochotní pracovat tvrdě, aby se dostali do popředí a získali pozornost. Kreativita, sebevědomí a vůdcovské schopnosti, to jsou klíče k jejich osobnímu úspěchu.

Beran 21. 3. až 20. 4.

Berani jsou obecně energičtí a odhodlaní. Mohou mít tendenci brát těžce prohru a poté ji vnímat jako osobní neúspěch. Mají velkou touhu po vítězství a často se pustí do výzev s plným nasazením. 

Jak snáší prohru: S jejich soutěživým duchem a touhou po úspěchu může prohra vnímaná jako osobní selhání. Motivací je pro ně především úspěch ostatních, když vidí, jak dosahují svých cílů. Avšak náchylnost k soutěžení může způsobit, že někdy vnímají úspěch jiných jako výzvu k překonání. 

Závistivost: Soutěživost a odvaha se může u Beranů mnohdy přetavit v závist. Pokud máte větší materiální zajištění než Beran, může vám dokonce vyčíst, že žijete extravagantním životním stylem. 

Úspěch: Berani jsou odvážní a energičtí jedinci, kteří jsou ochotní podniknout rychlé a odvážné kroky. Mohou dosahovat úspěchu svou sebedůvěrou, ambicemi a schopností přijímat výzvy. Lidé v tomto znamení spřádají klidně plány, jen aby dosáhli svého. Protože jsou obvykle fikaní, je třeba se mít před Beranem za všech okolností na pozoru.

Štír 24. 10. až 22. 11.

Štíři jsou často popisováni jako vášniví, intenzivní a tajemní. Mají hluboké emoce a výrazný charakter, což může ovlivnit jejich reakci na prohru. 

Jak snáší prohru: Vzhledem k jejich intenzitě mohou Štíři vnímat prohru silněji, a to i emocionálně. Mohou být náchylní k přemýšlení o příčinách a hledání nových příležitostí. Jak je jejich zvykem, když někomu závidí úspěch, jsou přitom tiší, nenápadní a tajemní. 

Závistivost: Štíři jsou často vnímáni jako vášniví a intenzivní, což může ovlivnit jejich emocionální reakce na úspěch druhých. Závist však závisí na konkrétním jedinci. 

Úspěch: Štíři jsou často vášniví a odhodlaní. Pro dosažení svých cílů jsou ochotní provádět velké změny a využívat své intenzivní emoce. Jsou schopní se soustředit na své ambice a dosáhnout úspěchu i ve složitých situacích. Vůči úspěchu druhých mohou být štíři kolikrát skeptičtí, zejména pokud vidí, že zde existují skryté motivace. Nicméně pokud je úspěch pravdivý a zasloužený, jsou schopni ho ocenit a podpořit.

Kozoroh 22. 12. až 20. 1.

Kozorozi jsou považováni za cílevědomé, pracovité a odpovědné. Někdy mohou být náchylní k nízké toleranci a k selhání. Mají sklony k disciplíně, která je ale mnohdy až přehnaná a snaze dosáhnout dlouhodobých cílů za každou cenu. 

Jak snáší prohru: Tolerance k neúspěchu je u kozoroha velmi nízká, zejména pokud se cítí, že to ohrožuje jejich dlouhodobé plány a ambice. Kozorozi mohou být někdy náchylní k porovnávání svého vlastního úspěchu s úspěchem druhých. Pokud mají zdravou perspektivu, mohou se inspirovat úspěchem ostatních a hledat vlastní cesty k dosažení cílů. Nicméně snáší to velmi těžko a poté jsou nerudní a zapšklí. 

Závistivost: Kozorozi jsou považováni za cílevědomé a pracovité, což by mohlo znamenat, že by se měli zaměřovat na vlastní úspěchy spíše než na závist k ostatním. Avšak pokud mají pocit, že je zastiňujete, budou si dokazovat svou hodnotu. 

Úspěch: Kozorohové jsou pracovití, cílevědomí a odpovědní. Jsou ochotní investovat čas a úsilí do dlouhodobých cílů, budování kariéry a získávání společenského postavení. Spíše než majetek druhým závidí úspěch, kariéru, nebo dokonce talent. Jestliže se jedná o jejich vlastní úspěch, neváhají přejít do válečného tažení a jít si tvrdě za svým.