Není to z bronzu, ani ze železa, ani ze zlata. Materiálem, ze kterého byl zvláštní artefakt vyroben, je křída. Nezvykle dobře zachovalý předmět je zdoben půvabnými ornamenty a svým tvarem tak trochu připomíná buben. Zástupci Britského muzea jej označili za nejvýznamnější nález učiněný v Británii v posledních 100 letech.

Z místa, kde byl "buben" objeven, naskakuje husí kůže. Našel se v neolitickém hrobě vykopaném poblíž východoanglické vesnice Burton Agnes. Hrob patřil třem dětem ve věku mezi 3 a 12 lety, přičemž dvě mladší ležely stuleny tváří v tvář a starší dítě je objímalo paží. Podle radiokarbonové datace žily v období mezi 3005 a 2890 př. n. l., tedy v době, kdy se stavěl slavný Stonehenge.

Tragická událost

Podle archeologa Marka Allena nic nenasvědčuje tomu, že děti zemřely násilnou nebo rituální smrtí. "Spíš se zdá, že došlo k nějaké hrozivé tragédii. To by i vysvětlovalo, proč je jejich komunita pohřbila s takovou péčí," uvedl Allen.

Velmi smutný příběh je spojen se záhadou století: k čemu sloužil předmět ve tvaru bubnu, který byl s dětmi uložen do hrobu? Pro úplnost dodejme, že kromě něj se v hrobě našel také malý křídový míček a kostěný špendlík. Není jasné, zda tyto předměty spolu souvisely, nebo měl každý z nich svůj vlastní význam.

Detaily zvláštního artefaktu si můžete prohlédnout ve videu:

Zdroj: Youtube

Nález není ojedinělý

Aby to bylo ještě zamotanější, tři podobné "bubínky" se našly už v roce 1889 v jiném, avšak nedalekém pohřebišti. Shodně ležely v hrobě dítěte. "Na obdobný nález jsme čekali přes sto let – a že jsme ho objevili opět v dětském hrobě, to je prostě udivující," řekl k tomu kurátor Britského muzea Neil Wilkin.

Mohlo jít o pohřební dar? Talisman pro cestu do záhrobí? Nebo to byla dětská hračka, stejně jako míček a špendlík? Wilkin netuší. Poznamenal jen, že rytiny spirál a trojúhelníků se shodují s motivy na předmětech odkrytých na jiných neolitických nalezištích: například na skotských Orknejských ostrovech nebo v hrobce Newgrange v Irsku.

Zdroje: www.washingtonpost.com, www.yorkshirepost.co.uk, www.archaeologyworldwide.com