Tresty pro nepoctivé obchodníky

Pokud se někdo dopustil morálního nebo politického zločinu, mezi které patřilo i nekalé obchodování, jako způsob trestu se často používal pranýř. Jeho historie sahá až do anglosaských dob, kdy byl známý jako "Healsfang" nebo "catch-neck". 

Ve Francii se pranýři říkalo pillorie. Jako způsob trestání se prosadil poměrně rychle. Pranýř se považoval za ponižující trest. Pachatel trestného činu stál obvykle na pranýři po dobu několika hodin, zatímco ho jeho spoluobčané uráželi.

Často však pranýř nekončil urážkami. Ti, jež se na pachatele dívali, po něm házeli zkažená vejce, bahno a další "špinavé či zapáchající" věci. Aby toho nebylo málo, ne každý pachatel měl v pranýři chycenou jen hlavu a ruce. Někdy tam pachatele přibili za jeho ucho, to většinou v případě, kdy se nekalý obchodník dopustil závažnějšího přestupku. 

Na pranýři se každý nepoctivý obchodník označil papírovou cedulí, kterou měl zavěšenou na hlavě, s označením, jaký přestupek spáchal.

Přicházely i další tresty, jako useknutí ruky, která okradla zákazníka. V ojedinělých případech pak mohl nekalý obchodník přijít i o hlavu. 

Dnes by nikdo nekradl

Většina pranýřů stála na tržištích a jiných významných místech ve městě. Nejznámějším druhem pranýře byl otočný Marlboroughův pranýř. Stál na plošině vysoké asi 4,5 metru a sloupek pranýře se dal otáčet. Ten, kdo se na tomto pranýři ocitl, tak viděl kolem dokola všechny, kteří ho přišli urážet. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Pranýři často předcházel trest v podobě krutého bičování. Takový trest dostal i Nicholas Powell. Obchodník, kterého odsoudili za to, že jednoho svého zákazníka "obral" o 30 šilinků. Powella zbičovali na místním tržišti, až mu krvácela záda a poté ho dali na pranýř. 

Obdobou pranýře byla ve středověku také "parohová stolice". Způsob trestu, který měl pachateli trestného činu v podobě nepoctivého obchodování přinést stejné ponížení jako pranýř. Ti, co se tímto činem provinili, byli přivázaní k židli. Takto se pak vystavili na odiv spoluobčanů, od nichž se jim dostalo ponížení a výsměchu. 

Za nekalé obchodování však existovala i řada dalších trestů. Byly jimi knuty, pálení palců či dlaní, cejchování a vrtání ušních lalůčků. Na závažnější přestupky nekalých obchodníků se používaly přísnější tresty jako utopení, upálení nebo uvaření k smrti, stlačení k smrti, stětí a různé formy oběšení, které byly velmi hrůzné.

Ať byly středověké tresty pro nekalé obchodní praktiky jakékoliv, rozhodně měly svou váhu. Pokud by takové tresty existovaly i dnes, s velkou pravděpodobností by nikdo nekradl.

Zdroje: www.jstor.org, www.ctidoma.cz, www.ncbi.nlm.nih.gov