Druh, který byl pojmenován Nesher Ramla Homo, podle místa Ramla v Izraeli, obohatil znalosti, které jsme měli o evoluci lidstva. Fosilie tohoto dlouho neznámého druhu byly podrobeny četným výzkumům zejména izraelských vědců.

Lidé Nesher Ramla mají mnohé anatomické znaky s neandertálci, ale i s Homo sapiens. Vyznačují se hlavně extrémně velkými zuby. Zatímco s neandertálci je spojují zejména čelisti a tyto zuby, pak jejich lebka je podobná ranému druhu Homo sapiens. V porovnání s moderním člověkem má ale Nesher Homo Ramla zcela jiný tvar lebky a nemá bradu.

Na to, jak vypadal, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Přímý předchůdce neandertálce

Druh Homo sapiens, náš přímý předchůdce, byl dosud nejvíce podobný neandertálcům, kteří mu na evoluční linii předcházeli. Právě nový druh, Nesher Homo Ramla, je však jakýmsi chybějícím článkem ve skládačce, protože nálezy s ním spojené pomáhají odhalit nové informace o vývoji a způsobu života potomků neandertálců.

V Izraeli byla objevena lebky a čelist jedince, které byly zařazeny k příslušníku jednoho z posledních přeživších pravěké lidské skupiny, která žila před 140 000 až 120 000 lety, čímž předcházela přímo období, kdy vznikli neandertálci.

Kromě fosilních nálezů byly v Izraeli objeveny i kamenné nástroje a kosti ulovených zvířat. I nástroje ukazují na to, že příslušníci tohoto druhu byli již velmi zruční a používali stejné techniky jako Homo sapiens. I proto se nabízí hypotéza, že se všechny tyto skupiny setkávaly.

Odkud tedy neandertálci přišli?

Objev nového druhu předchůdce člověka pak změnil názor na původ neandertálců. O nich si vědecký svět myslel, že pocházejí s Evropy, ale ukazuje se předkové evropských neandertálců žili zřejmě v Levantě již před 400 000 lety a mnohokrát migrovali na západ do Evropy a na východ do Asie. To znamená, že evropští neandertálci byli pouze zbytky mnohem početnější populace. Lid Nesher Ramla Homo tedy zřejmě migroval do Evropy, kde se pak vyvinul v neandertálce, ale i do Asie. Křižovatkou veškeré této migrace pak byla Izrael, coby skutečná křižovatka mezi Afrikou, Evropou a Asií. Právě zde se jednotlivé lidské populace mísily a křížily.

Zdroje:

interestingengineering.com, en.wikipedia.org