Poprvé se o nich zmínil „otec dějepisu" historik Hérodotos. Označil je za elitní jednotku a jádro vojska perských králů od 6. do 4. století před naším letopočtem. Tvořilo ji přesně 10 tisíc mužů. V případě zranění či smrti byl každý z vojáků ihned nahrazen. Jejich počet se tak neměnil.

Mezi Nesmrtelné byly přijímány pouze osoby perského nebo médského původu. Jejich výcvik začal již v pěti letech. Trval 15 let. Během něho se chlapci naučili nejen bojovat, ale také krotit koně a přežít v divočině. Po deseti letech vstupovali do zálohy. Tam čekali, až se uvolní místo mezi elitou.

Nesmrtelní

Členové jednotky byli vyzbrojeni pouze mečem, kopím, lukem a 120 šípy. Do boje si brali také proutěný štít potažený kůží. Na těle nosili bronzovou šupinovou zbroj a na hlavě masivní přilbu. Bronzovou ochranu měli údajně také jejich koně.

Muži byli cvičeni v různých bojových strategiích, aby byli připraveni rozeznat, co jejich nepřátelé chystají. Sami používali starou asyrskou taktiku vedení války. V čele stáli štítonoši, jež kryli devět řad lučištníků. „Když vystřelili z luku, množství šípů zakrylo Slunce," píše Hérodotos. Odborníci předpokládají, že si historik nevymýšlel. 10 tisíc perských válečníků mohlo během minuty vypálit až 100 tisíc střel.

Poté se na nepřítele vrhli jezdci na koních. Jakmile vystřelil z luku, otáčeli se ve směru hodinových ručiček. Protivníci byli pod neustálou palbou. Kdo vykročil z formace, byl pravděpodobně zasažen. Peršané tak měli celou situaci pod kontrolou.

Deset tisíc vojáků

Za svůj vojenský úspěch mohli Nesmrtelní vděčit nejen náročnému výcviku, ale také promyšleným zbraním. Používali tzv. složený luk, jehož tělo bylo vyrobeno z rohoviny a dřeva laminovaného dohromady pomocí pryskyřice. Pružné jádro umožňovalo napnout tětivu ze zvířecí šlachy tak, že lučišníci mohli střílet na velkou vzdálenost s vysokou trajektorií. Odborníci spekulují, že stavba kompozitního luku mohla trvat až 18 měsíců.

Zdroj: Youtube

Nesmrtelní hráli důležitou roli při dobytí Egypta v roce 525 př. n. l. i obsazení severozápadní Indie v letech 518 př. n. l . a 513 př. n. l. Účastnili se i slavné bitvy u Thermopyl v roce 480 př. n. l. a bojovali také při řecko-perských válkách. Poraženi byli až Alexandrem Velikým v bitvě u Gaugamél.

Zdroj:

www.archeryhistorian.com, www.en.wikipedia.org, www.warhistoryonline.com