O Nesmrtelných není známo příliš mnoho faktů, jelikož jediné zmínky se dochovaly v Hérodotových spisech, kde je popisuje jako těžkou pěchotu vedenou Hydarnem Mladším. Nesmrtelní byli rovněž téměř neporazitelní a mnozí se jich obávali pro jejich sílu, doplňování počtu, strategii a techniku. Víme, že se jednalo o elitní vojsko první perské neboli Achaimenovské říše, jež se datuje mezi roky 550 př. n. l. - 330 př. n. l. V posledních desetiletích existence Achaimenovské říše byla očekávaná role hazarapatiše (velícího důstojníka) Nesmrtelných rozšířena o funkci hlavního ministra krále králů. Již dříve byla vybranému tisícihlavému oddílu jednotky přidělena funkce tělesné stráže, která se přímo účastnila panovníkovy služby.

Na velmi zajímavý dokument v angličtině se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Mnoho detailů ale o této formaci nevíme. Ačkoli se skládala především z Peršanů, v jednotce Nesmrtelných byli také Médové a Elamité. Objevují se dokonce dohady, že Nesmrtelní jsou totožní s armádou zvanou Nositelé jablka, jež měla svůj název kvůli protizávažím ve tvaru jablka na jejich kopích.

Vždy 10 tisíc mužů

Nesmrtelní jsou symbolem vojenské síly dávných dob a objevují se dokonce v novodobé kinematografii, například ve filmech "300 Sparťanů" z roku 1963, komiksu 300 z roku 1998 nebo filmu "Poslední vzdor 300". Armádu na cestách doprovázely i ženy a služebnictvo, a vždy s sebou měli dostatek zásob a potravin. Být jedním z Nesmrtelných byla čest. A muži se museli o členství dokonce ucházet. Byli-li vybráni, stali se členy elitní jednotky.

Ač je armáda ve filmech ztvárňována všemožně, nezvratným faktem je její pevný počet, díky němuž se rovněž proslavila. Armáda měla totiž pevnou formaci - když byl nějaký člen desetitisícového vojska zabit nebo zraněn, byl okamžitě nahrazen jiným, což armádě zajišťovalo stabilitu a soudržnost. Počet byl vždy pevný a nikdy se neměnil. Právě odtud se vzalo označení Nesmrtelní.

Těžkou zbroj nahrazovala motivace

Armáda Nesmrtelných byla velmi dobře vycvičena i vybavena, i když v porovnání s jinými armádami se o jejích vojácích mluvilo jako o málo obrněných. K součástem jejich zbroje patřily štíty, krátká kopí, meče, velké dýky, luky a šípy. I když jim chybělo těžké a pevné brnění, jejich výcvik a psychologická motivace dokázaly totéž, co nejlepší zbroj. Jejich lehká zbroj se blýskala zlatem, zejména na slunci, až oči přecházely. Jednotliví vojáci měli na hlavě i speciální pokrývku hlavy, perskou tiáru. Ta sice vypadala na první pohled jako klobouk nebo čepice, ale dala se stáhnout přes celý obličej jako kukla, takže chránila bojovníky před prachem a nepřízní počasí.

Bitvy a klíčové boje

Armáda Nesmrtelných se podílela na mnoha klíčových bitvách. Byla tam, když Kýros Veliký dobyl Babylon, byla i u dobytí Egypta Kambýsem II. i v mnoha dalších bitvách a taženích, včetně slavné bitvy u Thermopyl v roce 480 př. n. l. A právě tato Nesmrtelné proslavila ještě více. Řekové zde zabránili perské invazi tím, že zablokovali úzkou cestu, zato Nesmrtelní si našli cestou jinou a zaútočili na Řeky zezadu.

Zkrátka o této formaci platilo, že jeden za všechny a všichni za jednoho. A to doslova!

Zdroje: en.wikipedia.org, www.warhistoryonline.com, www.ancient-origins.net