Podivný nález ještě podivnější rohaté postavy odborníky zmátl a přiměl je, aby požádali veřejnost o pomoc při rozluštění jeho významu. Co myslíte, že to je? Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Znovuobjevení rytiny

Místo, kde byl Nessglyph nalezen, je hradištěm z doby železné s pozdějším římským osídlením. Archeologové doktor Paul Reilly ze Southamptonské univerzity a doktor Gary Lock z Oxfordské univerzity se na místo vrátili, aby od roku 2019 pokračovali ve vykopávkách. Ke svému překvapení narazili na neobvyklou rytinu v příkopu, který byl prozkoumaný v 50. letech 20. století a později zasypán.

„Kruhový tvar poháru a rovné linie svědčí o dvou různých typech technologie, broušení a řezání," vysvětlil doktor Reilly. Záhadná postava podle všeho znázorňuje rohatou bytost se dvěma dlouhými a dvěma menšími rohy, spolu s něčím, co vypadá jako ruce, z nichž jedna je zdvižená a druhá spuštěná. Objevují se spekulace, zda představuje figurální bytost, která možná drží dýmku nebo zbraň.

Pomoc vítána

Pro archeology je náročné určit kontext řezby, protože byla objevená v zásypu výkopu z 50. let 20. století. Proto vyzývají veřejnost, aby přispěla svými postřehy a možnými vysvětleními nessglyfu.

S tím, jak se zpráva o zvláštním nálezu šíří, jsou badatelé zaplavováni návrhy z celého světa. Někteří navrhují, že by rytina mohla zobrazovat těhotnou ženu, lučištníka nebo nástroj.

Zajímavé je, že poloha Nesscliffe na území Cornoviů vedla ke spekulacím o možném spojení s kultem rohatého božstva v římské armádě, jak se objevuje na jiných vojenských nalezištích po celé Británii.

Doktor Reilly a jeho tým jsou otevřeni jakýmkoli informacím, poznatkům či tušením, které by mohly objasnit význam záhadného Nessglyfu. Tento neobvyklý objev doplňuje bohatou historii pevnosti Nesscliffe Hill Fort a zaujme jak profesionální archeology, tak zvědavou veřejnost.

Zdroje: www.messagetoeagle.com, www.iflscience.com