Černé neštovice: Nejstrašnější virus v dějinách má s COVIDem-19 mnoho společného

Pravé neštovice (černé neštovice, lat. Variola nebo Variola vera) je prudce nakažlivá akutní choroba. Úspěšný boj proti pravým neštovicím zahájil Edward Jenner (vlevo).

Pravé neštovice (černé neštovice, lat. Variola nebo Variola vera) je prudce nakažlivá akutní choroba. Úspěšný boj proti pravým neštovicím zahájil Edward Jenner (vlevo).

Foto: Internet Archive Book Images/No restrictions/CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php

Nejsmrtelnější virus v dějinách lidstva, který decimoval lidstvo, byl virus pravých neštovic. Černé neštovice zasáhly Evropu v 17. století a o sto let později zaútočily znovu. 19. století nebylo výjimkou a ještě v šedesátých letech 20. století nebylo nad virem vyhráno. S koronavirem, se kterým se naše civilizace potýká nyní, má téměř shodnou inkubační dobu a infekčního činitele – vir.

Nemoc faraonů

Je pravděpodobné, že neštovice řádily již kolem roku 10 000 př. n. l., a zdá se, že se vyskytovaly i ve starověkém Egyptě. Mumie faraona Ramesse V. datována do roku 1160 př. n. l. vykazuje typické známky neštovic a je možné, že na následky této choroby zemřel. V průběhu 10. století n. l. popsal pravé neštovice perský lékař a polyhistor Rhazes a odlišil je od spalniček.

Epidemie se nevyhnula ani králům

Skutečná epidemie pravých, tzv. černých neštovic zasáhla Evropu v letech 1693 a 1694, kdy se jednou z obětí stala i mladá královna Marie II. Stuartovna (1662–1694) V nové Anglii docházelo k vypuknutí nemoci průběžně. Nejvíce nemoc decimovala populace severoamerických indiánských kmenů.

První pokusy o vakcinaci

Číňané proti neštovicím očkovali, do škrábnutí na kůži zdravé osoby vkládali hnis z případu mírného onemocnění. Turci používali podobnou očkovací techniku, kterou zaznamenala manželka britského vyslance v Turecku lady Mary Wortley Montagu[1]. Informaci o svém pozorování přivezla zpět do Anglie, kde byla tato metoda očkování prozkoumána a následně zavedena do praxe. První pokusy byly nebezpečné, neboť se stále jednalo o živý virus, byť pocházel z mírných forem onemocnění.

Ave, krávy!

Úspěšný boj proti pravým neštovicím zahájil Edward Jenner, který v roce 1798 přišel na to, že dojičky nakažené kravskými neštovicemi získaly odolnost vůči neštovicím, kterými trpěli lidé. Využil tedy kravské neštovice, které nebyly smrtelné a hlavně, kdo nákazou prošel, téměř nikdy už neonemocněl těmi pravými. Svou metodu nazval jako vakcinaci (z latinského slova vacca = kráva). Jeho průlomový objev brzy získal na popularitě a výrazně přispěl k omezení výskytu neštovic v Británii.

Boj s virem na území Čech, Moravy a Slezska

Metoda se brzy rozšířila do všech koutů světa. V českých zemích před objevením vakcíny ročně umíralo 2–17 tisíc lidí ročně. Jen v Praze roku 1799 zemřelo na pravé neštovice 10 tisíc lidí. Při poslední epidemii roku 1872 zabilo toto vysoce infekční onemocnění v českých zemích na 43 tisíc lidí. V českých zemích se poprvé začalo proti pravým neštovicím očkovat už v roce 1821. Od roku 1882 bylo na území Čech, Moravy a Slezska hlášeno 8 739 případů onemocnění a 1594 úmrtí. V dalších letech to bylo se statistikou obdobné, avšak roku 1919 se výskyt vyšplhal přes 10 tisíc onemocněné a 981 úmrtí. Zejména proto bylo roku 1919 povinné očkování a přeočkování proti neštovicím na území Československa zavedeno zákonem ze dne 15. července 1919 Sb. č. 412.

Boj s virem ve světě

V roce 1967 představovaly neštovice ve světě však stále velkou hrozbu, ale jak se vakcinace šířila po celém světě, jejich význam stále klesal. Poslední přirozeně se vyskytující případ byl diagnostikován v říjnu 1977, a roku 1980 vyhlásila Světová zdravotnická organizace její eradikaci (úplné vymýcení). K jejich eradikaci výraznou měrou přispěl český epidemiolog Karel Raška, který v roce 1959 prosadil světový eradikační program pravých neštovic a do jehož vedení se sám postavil. Po vyhlášení eradikace pravých neštovic bylo očkování a přeočkování proti pravým neštovicím zrušeno postupně ve všech státech světa.

Bioterorismus?

V současné době se díky vymýcení neštovic vakcinace již neprovádí. Virus jistě v nějaké formě v některých laboratořích existuje a nová lidská generace není vůči této infekční nemoci imunní. Zejména proto je třeba obezřetnosti, neboť by mohl virus posloužit jako nástroj tzv. bioterorismu.[1] Lady Mary Wortley Montagu (1689–1762), anglická aristokratka a spisovatelka vstoupila do historie zejména tím, že se jako první v Anglii pokusila o prevenci černých neštovic metodou užívanou v Turecku.