Panenství bylo ceněné již ve starověku. V Řecku bylo spojované s nezávislostí a silou. Pyšnily se jím bohyně Athéna, Artemis, Démétér či Hestie. V Římské společnosti patřily mezi nejdůležitější občany tzv. vestálské panny, kněžky, jež udržovaly posvátný oheň v chrámu Vesta. Tyto ženy mohly oproti ostatním volit i vlastnit pozemky.

Panenství je tak spojované s náboženstvím. V západním světě pohled na něj formovalo křesťanství a příběh o Panně Marii, neposkvrněné matce Ježíše Krista. Stejně, jako ona byla zcela oddaná Bohu, od obyčejných žen se očekávalo, že podobně budou věrné svým manželům. 

Panenství v minulosti

Panenství je proto odborníky označováno za formu kontroly mužů nad ženami. Pokud byla dívka až do svatební noci pannou, ženich si mohl být jistý, že narozený potomek je jeho a je tak zajištěné pokračování pokrevní linie.

Zdroj: Youtube

Proto byla neposkvrněnost testována. „Nejčastěji se spoléhalo na zašpiněné prostěradlo,” říká Lauren Rosewarne, docentka na School of Social and Political Sciences na University of Melbourne. „Dalším způsobem bylo fyzické ohledání zkušenými ženami tzv. metodou dvou prstů, během níž se odhadovala velikost poševního vchodu. To bylo nesmírně ponižující.” Ani jeden ze způsobů však nepočítal s tím, že panenská blána se může narušit i jinak než pohlavním stykem. 

V případě, že se ukázalo, že nevěsta pravděpodobně není pannou, čekal ji trest. Ten měl nejčastěji podobu veřejného zostuzení, kdy byly dívce zkrácené vlasy a nasazený šátek nebo čepec. „Na Ukrajině pak musela po kolenou přelézt štěrk smíchaný s pohankou a na Slovensku byla rodičům poslána láhev obalená peřím s hlavou slepice a s pařáty,” píše Eva Jančíková v knize Historie svateb.

Ulička hanby

Vyloučení ze společnosti se dočkaly i ty dívky, jež byly znásilněné nebo podlehly svému milému. Pokud byly těhotné, musely uvést jméno otce. Když byl svobodný, dostal na výběr. Buď se s ní ožení, nebo opustí dědinu. 

„17. a 18. století ale bylo nejkrutější,” píše autorka. „Samozřejmostí bylo bití, pokuty a vyhnání z obce.” Kronikáři se zmiňují i o uličkách hanby, kdy nešťastnice musela projít špalírem sousedů vybavených holemi a pruty.

Zdroje: www.allthatsinteresting.com, www.kultura21.cz, www.cs.wikipedia.org, www.refresher.cz