Vědci a studenti Chicagské univerzity zkoumali spolu s tureckými a britskými kolegy lokalitu v jižním Turecku zvanou Türkmen-Karahöyük, když jim místní farmář řekl, že při bagrování nedalekého zavlažovacího kanálu spatřil velký kámen s podivnými nápisy.

Farář objevil v řece starý kámen

"Hned jsme tam spěchali a viděli jsme, že kámen stále trčí z vody, tak jsme skočili přímo do kanálu, abychom ho získali," řekl James Osborne z OI, jednoho z předních center výzkumu starověkého světa.

Kámen byl popsán písmem luwian. Jazykem používaným v době bronzové a železné právě v této oblasti. V království, jemuž vládl král Midas, legendární starověký vládce, o němž se říkalo, že má zlatý dotek.

Podle Osborna se zdá, že město v době svého největšího rozkvětu zabíralo asi 300 akrů, což by z něj činilo jedno z největších starověkých měst Turecka doby bronzové a železné. Zatím se neví, jak se království jmenovalo, ale Osborne řekl, že jeho objev je v této oblasti převratnou novinkou.

Vedl k objevu prastaré zaniklé supercivilizace

"O tomto království jsme neměli tušení. V mžiku jsme získali nové hluboké informace o Blízkém východě doby bronzové," řekl Osborne, archeolog, který se specializuje na zkoumání projevů politické autority ve městech doby železné.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Osborne a studenti zde pracovali v rámci projektu Konya Regional Archaeological Survey Project a mapovali danou lokalitu. Nachází se v oblasti plné dalších slavných starověkých měst. Pouhým procházením nasbírali úlomky rozbité keramiky z doby tří tisíc let osídlení místa.

V okamžiku, kdy je však náhodná návštěva farmáře upozornila na kamenný blok známý jako stéla, věděli, že objevili něco úžasného.

Osborne okamžitě identifikoval zvláštní hieroglyfické označení, které symbolizovalo, že zpráva pochází od krále. Farmář pomohl vytáhnout masivní těžkou kamennou stélu ze zavlažovacího kanálu pomocí traktoru. Odtud putovala do místního tureckého muzea, kde byla vyčištěna, vyfotografována a připravena k překladu.

Hieroglyfy byly napsány v luwianštině, jedné z nejstarších větví indoevropských jazyků. Jedinečný jazyk psaný hieroglyfy pocházející z turecké oblasti. Luwianština se čte střídavě zprava doleva a zleva doprava.

Kámen vypráví příběh o dobytí nedalekého království Muska králem Hartapuem, známějšího jako Frýgie. Domova krále Midase. "Bohové bouří vydali soupeřící krále jeho majestátu," stálo na kameni. Objev tak, jak se zdá, vedl k objevu prastaré zaniklé supercivilizace.

Zdroje:

www.dailymail.co.uk

www.livescience.com

news.uchicago.edu