V národním parku

Jeskyně Tunel Wielki je archeologické naleziště v polském národním parku Ojców v krasové oblasti Krakovsko-čestochovské vrchoviny nedaleko Krakova. Archeologické práce tam začaly na konci 70. let minulého století. Ve čtyři a půl metrů hlubokých nánosech bylo odkryto patnáct vrstev z různých období od poslední doby ledové (würmu) až po rané pravěké kultury – lengyelské, lužické, se šňůrovou keramikou a nálevkovitých pohárů, i z období od středověku do 19. století.

Nové průzkumy

V roce 2016 při dalším průzkumu archeologové odkopali vrstvy, které datovali do holocénu, tedy doby přibližně před 11 700 lety a středního paleolitu před 40 000 lety, kde nalezli kosti zvířat. Během jejich zkoumaní a analýz pak archeolog Claudio Berto z Varšavské univerzity, zjistil, že musí být mnohem starší.

V roce 2018 se proto do jeskyně vypravil tým badatelů pod vedením Małgorzaty Kotové z uvedené univerzity. A kopal ještě hlouběji. Objevil další vrstvy s kostmi zvířat, která žila před 450 000 až 550 000 lety. Mezi nimi byly ostatky vyhynulých šelem, například velkého divokého psa, jaguára, předchůdce dnešního vlka a jeskynního medvěda.

Hlavně ale badatelé objevili čtyřicet kamenných artefaktů, které dle nich musí pocházet ze stejného období. Jsou mezi nimi křemenné šupinky – polotovary, z nichž se vyráběly nástroje, i hotové výrobky, třeba nože.

Poslední společný předek?

Druh hominidů, který je vyrobil, se polským badatelům nepodařilo odhalit, protože nálezy neobsahují žádný genetický materiál. Domnívají se, že je to Homo heidelbergensis, který je považovaný za posledního společného předka neandrtálců a moderních lidí. Tento objev vrhá zcela nové světlo na časový sled rozšíření člověka na tomto území i jeho schopnosti přizpůsobit se drsnému klimatu střední Evropy té doby. Archeoložka Kotová doufá, že se s týmem do „velkého tunelu“ vrátí a najdou i kosti pradávného člověka, který jeskyni před půl milionem let obýval a křemenné nástroje vyrobil.

Studie M. Kotové a jejího týmu byla publikovaná v časopise Scientific Reports na konci září 2022.

 

mysteriesrunsolved.com, www.sciencealert.com