Objekt se objevil na obloze nad Londýnem 16. prosince 1742. Byl popsaný jako "velké ohnivé těleso", které se rychle pohybovalo po obloze, než zmizelo z dohledu.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Obnovené senzační pozorování

279 let starý spis o "prvním pozorování svého druhu" byl později nalezený, kterak podrobně popisoval záhadný objekt, který se "pomalu" pohyboval nad St James's Parkem. Objekt letěl velmi pomalu, tudíž si jej Cromwell podrobně prohlédl. A to dokonce natolik, že byl schopný nakreslit jeho schéma. Objevilo se o čtyři roky později v časopise Philosophical Transactions, svazek XLIII, a nedávno se dostalo na světlo světa.

Mortimerova zpráva vyvolala senzaci mezi vědeckou komunitou i širokou veřejností. Někteří spekulovali, že by se mohlo jednat o kometu nebo meteorit, jiní se domnívali, že by mohlo jít o boží znamení nebo dokonce předzvěst apokalypsy. 

Realistický popis

Viděl jsem světlo vycházející zpoza stromů a domů na jihu u západního cípu. Když vystoupalo do výšky asi 20 stupňů, dalo se do pohybu téměř rovnoběžně s obzorem a přeletělo nad domy," napsal. Když objekt sledoval, domníval se, že jeho dráha ho zavedla přímo nad Bloomsbury, proletěl nad Queen's Square a zamířil směrem k přilehlému kanálu. „Jeho pohyb byl tak pomalý, že jsem ho měl na očích déle než půl minuty a měl jsem dost času, abych si jeho vzhled plně uvědomil."

40. léta 18. století byla na zvláštnosti bohatá

Pravdou je, že v té době se nejednalo o pozorování ojedinělé. V průběhu 18. století se na obloze objevilo mnoho zpráv o podivných objektech. Zprávy však byly často odmítané jako pověry nebo halucinace, ale Shortova poznámka poskytla jeden z prvních konkrétních důkazů takových jevů.

V roce 1746 vydal člen Královské společnosti Emanuel Swedenborg knihu, v níž tvrdil, že byl svědkem podobného jevu. Swedenborgova kniha s názvem "De Coelo et Ejus Mirabilibus et de Inferno" popisovala podivný objekt, který se v roce 1758 objevil na obloze nad Stockholmem. I objekt popsaný Swedenborgem byl podobný tomu, který viděl Short, což vedlo některé k domněnce, že by obě pozorování mohla být příbuzná.

Navzdory mnoha teoriím a spekulacím, které londýnské pozorování UFO z roku 1741 obklopují, zůstává skutečná povaha objektu záhadou. Pozorování vyvolalo senzaci ve vědecké komunitě i v široké veřejnosti a od té doby je předmětem mnoha spekulací a teorií.

Zdroje: www.express.co.uk, dailycaller.com