Neznámý tvor

S novou analýzou genomů neandrtálců a denisovanů vědci odhalili DNA dosud neznámého tvora. Ten je považovaný za vzdálenou větev lidského rodokmenu. I přesto, že k lidskému druhu tak úplně nepatřil. 

Vědci zjistili, že v dávné historii docházelo poměrně pravidelně ke křížení lidí s neandrtálci a denisovany. Odehrávalo se to přibližně před 200 000 až 300 000 lety. Tedy o dost dříve, než se doposud předpokládalo. 

Právě toto křížení přináší zcela nový pohled do komplikované historie vzniku člověka a jeho migrace z Afriky.

Spekuluje se, že nalezená DNA může patřit druhu Homo erectus. Problém však spočívá v tom, že DNA tohoto druhu se nikdy nenašla, je proto nemožné to s přesností určit. 

„Myslím, že na této práci je vzrušující to, že ukazuje, co se lze dozvědět o hluboké lidské historii společnou rekonstrukcí celé evoluční historie souboru sekvencí moderních lidí i archaických homininů," uvedl Adam Siepel, počítačový biolog z Cold Spring Harbor Laboratory v New Yorku.

Napůl člověk

Vědci použili bayesovský algoritmus, aby důkladně prozkoumali genomy dávných neandrtálců a denisovanů, dva nelidské druhy, které na Zemi existovaly. Právě analýzou těchto genomů pak mohly lépe pochopit neznámou DNA, kterou objevili. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Objevené rekombinační události prokázaly, že zhruba 1% z nalezené DNA je neznámého původu. Důvodem tak skutečně může být smíchání dvou odlišných chromozomů, které zapříčinilo, že objevené DNA je lidského i nelidského původu. 

Nalezené DNA tak patří předkovi, který byl člověkem jen napůl. Jedná se o záhadné "superarchaické" oblasti DNA, které se nacházely v genomu denisovanů a v člověku kolují dodnes.

Důkazem, že v minulosti nebylo křížení lidských a nelidských druhů výjimkou, je také neandrtálské DNA, které se objevilo u Homo sapiens. Tedy dlouho předtím, než došlo k velké migraci předků moderního člověka z Afriky. Zhruba před 50 000 lety.

„Tato časová osa se zdá být neslučitelná s genetickou výměnou zahrnující přímé předky většiny dnešních Euroasijců, kteří migrovali z Afriky před 50 000 lety. Naše časová osa naopak naznačuje dřívější migraci, ke které došlo nejméně 200 000 let zpátky," dodává Siepel. 

Zdroje: www.livescience.com, www.ancientpages.com, www.sciencedaily.com