Vědci ve Vatikánu prosvítili UV světlem starý spis a objevil se zázrak - tajemství ukryté 1500 let

Lenka Bělská | 3. 5. 2023

Grigoryho Kessela zahalovala tma. Náhle se rozsvítilo modré světlo, které jemně ozářilo jeho postavu. Přístroj zapípal. „Tak co tu máme?” vědec se naklonil dopředu. Snažil se rozeznat téměř neviditelná písmena, schovaná pod třemi vrstvami rukopisu. Ihned ten příběh poznal.

Stalo se to asi před 1300 lety. Palestinský písař vzal do rukou více než 400 let starou knihu a pečlivě inkoust oškrábal. Byla to běžná praxe. Pergamen byl v poušti ve středověku vzácný, takže mniši staré rukopisy často recyklovali. 

Biblický ráj pravděpodobně skutečně existoval. Vědec našel místo, kde žil Adam s Evou
Magazín

Biblický ráj pravděpodobně skutečně existoval. Vědec našel místo, kde žil Adam s Evou

Palimpsesty jsou z toho důvodu zajímavými a vzácnými historickými dokumenty. Často obsahují tajné nebo pro tehdejší dobu nevhodné texty z dob pohanství a antiky. Odborníci tak objevili například Ciceronovo dílo De re publica, dlouho považované za ztracené a nejstarší dochované kopie Hippokratova korpusu.

Kapitola z Bible

Vědci totiž našli metodu, jak vymazané pasáže odhalit. Inkoust se do zpracované kůže skvěle vpíjí a bez ohledu na to, jak často se pergamen znovu používá, původní spisy jsou rozpoznatelné pod UV světlem. 

Mona Lisa v sobě ukrývá portrét zcela jiné ženy. Je mnohem krásnější, podívejte se na simulaci
Magazín

Mona Lisa v sobě ukrývá portrét zcela jiné ženy. Je mnohem krásnější, podívejte se na simulaci

Medievista Grigory Kessel z rakouské Akademie věd tak odhalil jeden z nejstarších překladů evangelií na světě. „Donedávna byly známé pouze dva rukopisy, které obsahovaly interpretaci Starého a Nového zákona,” říká. „Tento ale navíc nabízí jedinečný vhled do velmi rané fáze historie Bible.”

Zatímco původní řecký text z Matouše kapitoly 12, verš 1 říká: „V té době Ježíš procházel obilnými poli. Jeho učedníci dostali hlad. Začali proto trhat klasy a jíst je,“ syrský překlad je trochu jiný , "[...] začali trhat klasy, třít je v rukou a jíst je." 

Recyklace knih

Gruzínský hymnus Membrum Disjectum z 10. století získala Vatikánská knihovna pravděpodobně v polovině 20. století. Dlouho se netušilo, že se jedná o palimpsest. Byl vytvořený z několika částí původně nezávislých rukopisů v různých jazycích. Výzkum Grigoryho Kessela však odhalil pozoruhodnou historii díla.

Zdroj: Youtube

„V původním syrském evangeliu byl text rozdělený do dvou sloupců s 28–30 řádky. Pak ale byly pergameny ořezané,” říká vědec. „Chybí nám tak podstatná část. I přesto jsme si ale jistí, že byl sepsaný nejpozději v šestém století.

Zdroje: www.cambridge.org, www.sinaipalimpsests.org, www.cs.wikipedia.org, www.phys.org

Tagy Bible Vatikán