Zdroje: www.openculture.com, cs.wikipedia.org

Tesla vítětem války proudů!

Nikola Tesla byl ve své době uznávaným elektrotechnikem srbského původu. Z Evropy brzy zamířil do Ameriky. Jeho největším konkurentem byl slavný Edison. Ve „válce proudů“ nakonec Edison prohrál. S velkým vynaloženým úsilím na potlačení používání střídavého proud Edison neobstál a v roce 1896 byla na Niagarských vodopádech postavena velká elektrárna na střídavý proud podle Tesly. Tesla později pracoval ve svých laboratořích v Colorado Springs za podpory miliardáře Morgana, ale ukázalo se, že nedokáže jeho investici zúročit. Pomalu upadal, své vynálezy nedokázal prosadit, a to dokonce tak, že se jimi proslavili jiní. Zemřel v ústraní a zapomnění.

Poznámky Nikoly Tesly zabavila FBI

Jako mnozí vynálezci i Tesla byl zaneprázdněn úvahami o budoucnosti a představami nejen o vynálezech a technologiích let příštích, ale také samotné společnosti a jejím fungování. Své úvahy několikrát uvedl v rozhovorech a mnohé zapsal. O tom, co přesně bylo v jeho denících a zápisnících bohužel nevíme mnoho. Také díky tomu, že veškeré tyto poznámky po jeho smrti zabavila FBI.

Předpovědi Tesly o technologii

Co si Tesla vysnil? Nejen úvahy, ale také jeho letitá snaha směrovaly k přenosu elektrické energie na dálku. O překlenování vzdálenosti se velmi zajímal, o čemž svědčí například fakt, že byl vynálezcem rádia, i když s tímto objevem přišel jeho sok ve fyzice Guglielmo Marconi. Tesla v interview pro magazín Liberty již v roce 1935 hovořil o komunikaci na dálku a přístrojích, které to umožňovaly, o velikosti krabičky, která se vede do kapsy saka. Mluvil také o dorozumívání se v reálném čase a po celém světě. Neměl na mysli jen telefonické spojení, ale také vizuální a bezdrátové, které mělo udělat ze všech lidí jeden mozek světa.

Teslovy předpovědi se týkali i společnosti a eugeniky

Tesla se ke sklonku života zabýval a často vyjadřoval také k eugenice. V době, kdy nacizmus v Evropě vzkvétal směřovala eugenika spíš ke své negativní stránce, a tedy šlechtění dokonalého člověka či rasy na úkor věch ne dostatečně skvělých a geneticky žádaných. Tesla předpověděl, že ženy budou směřovat k vyrovnání se mužům, čím zcela pozbydou citlivosti či dalších ženských vlastností. Svojí představou o konci mužské nadvlády i potřebnosti a s tím také degradaci rodiny nahrával mužským spolkům, které se snažily feminismus potlačit. Tesla předpokládal, že mateřství nebude ženami žádané a v rámci eugeniky se začne plození dětí ubírat jiným směrem. Přímo uvedl, že bude reprodukce podobná té ve včelstvu, kde rodí jen královna.

Předpovědi pro 21.století

Tesla se ale také domníval, že bude dost obílí, aby nasytilo všechny. Svět bude bez válek a za nás budou pracovat stroje. A kdy že to? Tesla předpovídal, že už brzy, respektive během tohoto století.

Podívejte se na krátký dokument o životě geniálního Nikoly Tesly

Zdroj: Youtube