Zpětně se zdá, že se Teslovou předpovědí inspirovali a inspirují vědci po celém světě. Nebylo by to na škodu. Nikola Tesla, narozený 10. července 1856 v srbské vesnici Smiljan blízko města Gospić, studoval fyziku a matematiku ve Štýrském Hradci. Profesoři brzy rozpoznali jeho talent. Pomáhal při experimentech a poprvé začal vynalézat.

Jeho život ovlivnilo i krátké studium na Karlově univerzitě v Praze, pobyt v Budapešti a Paříži. V roce 1884 se natrvalo odstěhoval do USA. Začal pracovat pro Edison Machine Works. Po dvou letech však po neshodách s Edisonem ze společnosti odešel a založil si vlastní firmu. Během následujícího desetiletí vynalézal. Fascinovala ho elektřina. Naprosto se do práce ponořil. Zlom nastal po jeho úspěchu v tzv. válce proudů, v níž se diskutovalo o vhodnosti užití Edisonova stejnosměrného nebo Teslova střídavého elektrického proudu v rozvodné síti. Teslův návrh nakonec vyhrál a v roce 1896 byla na Niagarských vodopádech postavena velká elektrárna.

Podivín Nikola Tesla

Během dalších let se Tesla snažil vybudovat speciální laboratoř, v níž by zkoumal elektrickou energii. Za podpory miliardáře J. P. Morgana začal stavět tzv. Wardenclyffskou věž, jež měla umožnit bezdrátovou distribuci elektřiny na velké vzdálenosti. Projekt však nebyl nikdy dokončen. Dluhy, neúspěchy a spory s kolegy na naprosto zlomily. Po první světové válce se stáhl do ústraní. Začal se zabývat futuristickými projekty a jeho okolí ho začalo brát jako podivína, který chrlí šílené články plné fantaskních predikcí. Jak se nakonec ukázalo, svět 21. století předpověděl dokonale.

„Nastane chvíle, kdy se celá Země propojí pomocí bezdrátového připojení. Budeme schopni spolu okamžitě komunikovat. Nejen, že se uslyšíme, ale také se uvidíme tak dokonale, jako bychom byli tváří tvář, navzdory vzdálenosti tisíců mil. Tyto přístroje se navíc vejdou do kapsy od saka," řekl v rozhovoru pro časopis Collier’s v roce 1926. První mobilní telefony se přitom začaly objevovat až průběhu sedmdesátých let. Na začátku 80. let se začala využívat Wi-Fi a v roce 1992 byl představen první chytrý telefon.

V roce 1935 zase pro deník Liberty sepsal svou představu o budoucnosti. Předpokládal, že mezi nejrozšířenější náboženství 21. století bude patřit křesťanství a buddhismus. Hygiena bude tak důležitá, že bude uznávaným odvětvím školství a státní správy. „Dlouho před úsvitem příštího století se bude využívat přírodní síla tak, že levná elektřina bude dostupná v každé domácnosti," sliboval. Předpovídal, že „automaty" přeberou těžkou lidskou práci a vytvoří se „myslící stroj".

Nikola Tesla a předpověď budoucnosti

Tesla se zajímal také o tzv. ženskou otázku, tedy o postavení žen ve společnosti. Předpověděl, že se obě pohlaví vyrovnají. „Ženská mysl prokázala kapacitu schopností stejně jako mužská. Počítám, že v průběhu generací se bude ještě rozšiřovat. Průměrná žena tak bude stejně, ne-li více vzdělaná než jakýkoli muž."

Zdroj: Youtube

Vědec také predikoval, že mateřství již nebude tak žádané a plození se bude ubírat směrem eugeniky. Sociálně-filozofickým myšlením usilující o dosažení co nejlepšího genetického fondu člověka. Tesla napsal, že v roce 2100 se lidská populace změní ve „včelí civilizaci“. Potomky budou rodit pouze vybraní rodiče, kteří budou způsobilí šířit svůj genofond.

Zdroj:

www.openculture.com, www.cs.wikipedia.org, www.idnes.cz