www.smithsonianmag.com, bigthink.com, www.bbc.co.uk, teslauniverse.com

Jedna nevědecká předpověď

Jako mladý byl Nikola Tesla (1856-1943) pohledný muž. Tmavovlasý, modrozelené oči, vysoký a štíhlý a dobře se oblékal. Byl vzdělaný, oduševnělý až plachý a není divu, že ženy přitahoval. Kromě své matky, kterou zbožňoval a svých sester, které obdivoval pro jejich úspěchy, jiné ženy v jeho životě neměly místo. Nebylo to proto, že by je nenáviděl či jimi pohrdal. Ba naopak, spíše si je idealizoval. Jen prostě zasvětil svůj život vědě a nějaká romantika by ho jen rušila.

Názor na ženy otevřeně vyjadřoval. „… boj ženy za rovnoprávnost skončí novým řádem pohlaví, ve kterém bude žena na vyšší úrovni," řekl. Předpověděl, že si nejprve prosadí svou rovnoprávnost a pak i ,nadřazenost‘ ne díky fyzickému napodobování mužů, ale „… v probuzení ženského intelektu. Ženská mysl prokázala schopnost všech duševních schopností a úspěchů mužů. S přibývajícími generacemi se tato schopnost bude rozšiřovat; průměrná žena bude stejně vzdělaná jako průměrný muž, a pak ještě vzdělanější, neboť dřímající schopnosti jejího mozku budou podněcovány k činnosti, která bude o to intenzivnější a mocnější, že po staletí odpočívala. Ženy budou ignorovat precedenty a svým pokrokem vyděsí civilizaci."

Roboti vyrazili

Oblasti robotiky se Tesla začal věnovat na konci 90. let 19. století. V roce 1998 svět šokoval jeho patentovaný vynález – dálkově ovládaný člun s anténkami a světly, který představil na výstavě elektrotechniky v Madison Square Garden v New Yorku. K tomu prohlásil, že ve skutečnosti sestrojil robota. „Nespočet činností, které dnes ještě vykonávají lidské ruce, budou provádět automaty. Ve 21. století robot zaujme místo, které ve starověké civilizaci zaujímala otrocká práce. Neexistuje vůbec žádný důvod, proč by se většina z toho neměla uskutečnit za méně než sto let a uvolnit tak lidstvu cestu k vyšším aspiracím.“ Jeho čtyřmetrový člun a další dálkově ovládaná zařízení, která vymyslel, tak byly předchůdci dnes běžných dálkově ovládaných zařízení v domácnosti, bezpilotních letounů, dronů a jiných.

Tesla předpověděl i „myslící stroje“.

Teslovy vize ukazuje následující video:

Zdroj: Youtube

Tesla skutečný vizionář

Geniální Nikola se vážně zabýval bezdrátovými technologiemi. „Až se dokonale uplatní bezdrátové spojení, celá Země se promění v obrovský mozek, kterým ve skutečnosti je, všechny věci jsou částicemi skutečného a rytmického celku. Budeme schopni spolu komunikovat okamžitě, bez ohledu na vzdálenost. Nejen to, ale prostřednictvím televize a telefonie se uvidíme a uslyšíme tak dokonale, jako bychom si stáli tváří v tvář, navzdory vzdálenostem tisíců kilometrů; a přístroje, pomocí nichž to budeme moci dělat, budou ve srovnání s naším současným telefonem úžasně jednoduché. Člověk ho bude moci nosit v kapse vesty.“  Nepřipomíná to snad mobil či smartphone? Předpověděl i bezdrátové přenášení filmových snímků, zvuků a zpráv v neomezené vzdálenosti. Takže internet, wifi…

A k čemu (doufejme) směřujeme?

Nikola Tesla také předpověděl, že díky bezdrátovým technologiím dojde k revoluci v dopravě. „Již v roce 1898 jsem zástupcům velkého výrobního koncernu (pozn. Ford) navrhl konstrukci a veřejné vystavení automobilového vozu, který byl ponechán sám sobě a vykonával velké množství operací zahrnujících něco podobného jako úsudek." Není to snad dnes již skutečností? V oblasti vizí ještě zůstávají „samojízdná“ a létající auta a letadla, která nepotřebují pohon. „… snad nejcennějším využitím bezdrátové energie bude pohon létajících strojů, které nebudou mít žádné palivo a budou zbaveny všech omezení současných letadel a vzducholodí.“

Tesla ale také věřil, že jednou díky bezdrátovým technologiím budou „… mezinárodní hranice z velké části smazány a bude učiněn velký krok ke sjednocení a harmonické existenci různých ras obývajících zeměkouli. Bezdrátové spojení umožní nejen zásobování energií do jakkoli nepřístupných oblastí, ale bude účinné i politicky, protože harmonizuje mezinárodní zájmy; místo rozdílů vytvoří porozumění.“

Představoval si, že ve 21. století bude prioritou lidstva vzdělání a věda, nikoli válka. Že se bitvy budou odehrávat na vědeckém, nikoli bojovém poli, že objev vědecké pravdy a filozofické koncepce převáží mezinárodní hádky.