Učinit tak ze Země Saturn číslo 2 bylo Teslovou největší vizí. Vědci se zřejmě rozhodli ho následovat.

Genius Tesla chtěl vyrobit kolem Země prstenec jako má Saturn

Nikola Tesla byl jednoznačně jedním z největších géniů naší historie. Měl spoustu vizí a plánů, které chtěl uskutečnit. Tou největší pak bylo vybudovat kolem Země stejný prstenec, jaký má Saturn. Ovšem s jedním zásadním rozdílem.

Tesla si přál vytvořit projekt, který byl zrealizoval vytvoření prstence podobného tomu na Satrunu, kolem Země. Tento planetární prstenec by však byl oproti původnímu zcela řízený. 

Plán byl jasný. Prstenec se měl vytvořit v oblasti rovníku, opticky by vypadal stejně jako ten saturnovský, fyzikálně by však vesmírný prach jen ztěží připomínal. Celý by byl z jakéhosi pevného tělesa. 

Až by se stavba prstence dokončila, za pomoci mnoha kosmických podpěr by ho vědci vynesli to vesmíru, kde by ho chvilku nechali viset. Zanedlouho poté by se pak začal otáčet ve stejném směru i rytmu jako naše planeta. Nakonec by s ní splynul a byl by tak dalším prstencem jako má Saturn.

Teď chtějí vědci plán realizovat

A jelikož jsou tyto vize sice plné záhad i nepochopení, k čemu je vlastně nutné takovou věc realizovat, rozhodli se moderní fyzici ve spolupráci s futurology tento plán uskutečnit. Zrealizovat záměr geniálního Tesly. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Jednoduché to ale nebude. Kromě prstence je nutné k němu vytvořit také brzdný systém. Pokud se podaří sestavit, bude vstupenkou do světa nových fyzikálních zákonů. Zemský prstenec by pak mohl sloužit jako startovací plocha kosmických lodí. Schéma je následující. 

Prstenec bude neustále rotovat, rychlostí, kterou si ztěží umíme představit. Pokud mu ale brzdy dovolí kdykoliv ihned zastavit, vymrští kosmickou loď do vesmíru. S jednou podstatnou věcí, a to s dosud nevídaným zrychlením. 

Prstenec kolem Země by byl prvním prstencem vyrobeným z kousků skal a ledu, který by byl trvalý. Ani Saturnův tu nebyl vždycky. Dle vědců se objevil v době před 100 miliony let. A předpokládá se, že za dalších 300 milionů let opět zmizí. Skutečné přírodní prstence totiž trvalé nejsou. Jedná se o měnící se fyzikální jevy. 

Vytvoření pevného řízení prstence kolem Země by tak v tomto ohledu znamenalo velký posun vpřed. Na to je však ještě brzy, Nemáme ani prstenec, ani brzdný systém. Nad tím si sám Tesla dlouho lámal hlavu a na způsob jeho vytvoření stejně nepřišel.

Zdroje:

nineplanets.org

www.mesonstars.com

ntrs.nasa.gov