Novoasyrskou říši, jež je považována za první skutečný státní útvar starověkého světa, založil Adad-nirari II. v roce 911 př. n. l. Její obyvatelé byli nejen dobrými obchodníky a řemeslníky, ale především válečníky. Bible je označuje za krvelačné bojovníky, kteří neměli se svými nepřáteli žádné slitování.

V celé Mezopotámii šířili strach. Jejich vojenská taktika nebyla založena jen na skvělém výcviku, jímž musel projít každý asyrský muž, ale hlavně na strategii psychického teroru. Pyšnili se propracovanými kamennými tabulemi, na nichž bylo vyobrazeno, jak zajatce stahují z kůže, napichují na kůly nebo je upalují.

Asyřané

Asyřané byli průkopníky obléhání. Jakmile se utábořili u nepřátelského města, vyslali k hradbách posla a vozy, na nichž byly desky umístěny. „Vzdejte se a poklekněte před mým králem. Pokud to uděláte, nadále budete jíst ovoce ze své zahrady. Ti, kteří to odmítnou, se budou živit vlastními exkrementy,” varoval.

Zdroj: Youtube

Svůj slib vojáci splnili. Všechna města, jež se vzdala, mohla fungovat stejně jako dřív. Pouze odváděla Asýrii daně a poskytovala armádě své muže. V případě odmítnutí přišly na řadu obléhací zbraně.

Historici jsou přesvědčeni, že to byla právě asyrská armáda, která vynalezla beranidlo a obléhací věže. Nezastavil je ani vodní příkop. Důkazem toho je sádrový reliéf, vytvořený mezi lety 865 př. n. l. a 860 př .n. l.

Vojáci potápěči

Tabulka zobrazuje dobývání pevnosti. Na levé straně jsou asyrští lučištníci vybaveni špičatými přilbami, krátkými kilty, meči, luky a toulci. Ve vodě jsou tři muži v dlouhých róbách, což naznačuje, že byli vyššího postavení než obyčejní vojáci. 

Zdroj: Youtube

Zatímco jedna postava plave kraulem, ostatní dvě si u těla přidržují vak s trubičkou, kterou mají v ústech. O co se snaží? Zde se názory rozcházejí. Zatímco jedna z teorií hovoří o tom, že plavci jsou vybaveni prvním prototypem kyslíkové bomby, druhá hypotéza říká, že právě naopak. Vak prý muži nafukují, aby je nadnášel. 

Zdroje: www.armyweb.cz, www.joshobrouwers.com, www.britishmuseum.org