Vědci míní, že našli Noemovu archu. Podívejte se na snímky podivného útvaru

Lenka Samuely | 19. 7. 2022

Už v roce 1959 objevil odborný kartograf kapitán İlhan Durupinar v horách východního Turecka zvláštní útvar připomínající masivní loď. Od té doby vědci i věřící spekulují nad tím, zda je to místo posledního odpočinku biblické Noemovy archy.

Příběh o potopě světa je barvitě popsán v šesté až deváté kapitole knihy Genesis. Bůh byl rozladěn krutým počínáním lidstva, rozhodl se tedy, že na Zemi sešle potopu, která ji očistí od hříchu. Vybral si jediného laskavého člověka a pověřil ho, aby postavil obrovskou archu o rozměrech 135 × 22,5 × 13,5 m. Do podpalubí měli být přivedeni samci a samice všech živočišných druhů. Zachránit se mohli i členové Noemovy rodiny. Po čtyřiceti dnech a nocích, kdy intenzivně pršelo, loď doplula do okolí hory Ararat. Když voda opadla, lidé a zvířata se rozešli znovu zabydlovat svět.

Rozluštění staré sumerské desky přepsalo dějiny: Noemova archa byla kruh
Magazín

Rozluštění staré sumerské desky přepsalo dějiny: Noemova archa byla kruh

Co se však stalo s dřevěným plavidlem? Podle řady vědců lze jeho pozůstatky vidět dodnes. Konkrétně v provincii Ağri ve východním Turecku, 29 km jižně od vrcholu hory Ararat.

Noemova archa Turecko

Tzv. vyvýšenina Durupinar je pojmenována po tureckém kapitánovi letectva İlhanu Durupinarovi, jež ji objevil, když oblast mapoval v roce 1959 pro NATO. Na konci 80. let minulého století ji zpopularizoval americký anesteziolog, badatel, amatérský archeolog a spisovatel Ron Waytt, který prohlásil, že zde našel velké množství zkamenělého dřeva a tažných kamenů, jež fungovaly jako kotvy. Mimo jiné se zde mělo nacházet také zkorodované železo nebo předměty lidského původu. Jeho tvrzení však byla historiky, geology a archeology smetena ze stolu.

„Ačkoli je Durupinar poměrně unikátní, jedná se o geologicky vysvětlitelný útvar," píše David Merling. Proudnicový tvar byl připisován „dynamice dlouho tekoucí lávy kolem statického předmětu." Také skladba horniny tvořící domnělou Archu měla být shodná s jinými útvary v okolí hory.

Vědec našel na staré desce zvláštní kresbu. Vysvětluje největší záhadu Bible
Magazín

Vědec našel na staré desce zvláštní kresbu. Vysvětluje největší záhadu Bible

Nedávno však počítačový inženýr a archeolog Andrew Jones a geofyzik John Larsen vymodelovali 3D rozměr Durupinaru. Ten vytvořili pomocí elektrické odporové tomografie, geofyzikální metody, která se využívá při vyhledávání podzemních prostor. Vyšel jim pozoruhodný obraz.

3D model Noemovy archy

„Toto je skutečné," řekl režisér dokumentárního filmu Noemova archa, vydaného v roce 2017, Cem Sertesen. „Není to simulace. Vidíme celou loď pohřbenou v zemi. Zatím je však předčasné nazývat ji Noemovou archou. Čeká nás ještě spousta práce."

Zdroj: Youtube

Na podzim roku 2021 zahájil turecký vědecký tým zatím nejkompletnější geofyzikální průzkum této lokality. Poslední fáze, jež by měla proběhnout letos, by měla zahrnovat již samotné geologické testování hornin a archeologické vykopávky. Režisér Cem Sertesen celý průběh dokumentuje do plánovaného snímku.

Zdroj:

www.noahsarkscans.com, www.cs.wikipedia.org, www.aleteia.org, www.ancientpages.com

Tagy Andrew Jones Ararat Genesis John Larsen NATO Noe Turecko