Happisburghské stopy jsou souborem zkamenělých stop hominidů, které pocházejí z raného pleistocénu a byly objeveny v květnu 2013 v nově odkryté vrstvě sedimentu a rychle vyfotografovány ve 3D, než je krátce nato zničil příliv. Později se ukázalo, že se jedná o nejstarší známé stopy hominidů mimo Afriku.

"Nález těchto stop přehodnotí naše chápání raného lidského osídlení Británie a vlastně celé Evropy," řekl doktor Nick Ashton z Britského muzea. Podle něj jsou tyto lidské otisky jedním z nejdůležitějších objevů ve Velké Británii. Ač nevíme, kdo tito lidé byli, důležitý je sám o sobě fakt, že zde vůbec byli. "Nyní se můžeme začít zabývat skupinou lidí a jejich každodenními činnostmi. A pokud budeme hledat dál, najdeme o nich ještě více důkazů, snad i lidské fosilie. To by byl můj sen," doplňuje Ashton.

Kdo je Homo antecessor?

Před objevením Happisburghských stop byly nejstarší známé stopy v Británii z Uskmouthu v jižním Walesu. V tomto případě jde o mezolitické stopy datované uhlíkem do doby 4 600 let př. n. l. Nejstarší známé stopy homininů v Evropě pak byly stopy z Ciampate del Diavolo na sopce Roccamonfina v Itálii, staré zhruba 350 000 lety.

Je možné, že stopy patřily druhu Homo antecessor. Tito lidé obývali jižní Evropu a mohli se přes pás země, který před milionem let spojoval Velkou Británii se zbytkem Evropy, dostat až na území dnešního Norfolku. Pokud jsou stopy staré skutečně 800 tisíc let, pak se zřejmě stalo to, že poté, co zde byly stopy zanechány, došlo ke změně klimatu. Mnohem chladnější počasí pak tyto lidi zabilo.

Dnes nám po nich zůstaly jen tyto stopy na písečné pláži, jež byly odhaleny díky rozbouřenému moři při odlivu. Objev byl tak učiněn zcela náhodou, protože moře narušilo písečnou pláž a odhalilo řadu podlouhlých prohlubní. Tyto prohlubně byly později identifikovány jako nejstarší stopy mimo Afriku.

Rychlost dovolila stopy zdokumentovat

Výzkumníci museli stopy rychle zdokumentovat, než zase zmizely pod pískem a vodou.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Výzkumníci tak na kolenou a rukama v chladném dešti sváděli bitvu s časem, aby dutiny zaznamenali. Z otisků vybírali dešťovou vodu, aby mohli stopy vyfotografovat. Nakonec se to povedlo a byl pořízen i jejich 3D sken. Následná podrobná analýza snímků od doktorky Isabelle De Grooteové pak potvrdila, že v prohlubních jsou skutečně lidské stopy. Největší otisky pak odpovídají evropské velikosti 42 a bylo na nich jasně možné rozeznat patu, klenbu, a dokonce i prsty.

Zanechalo je tam zřejmě pěti lidí, jeden dospělý muž a několik dětí. "Zdá se, že je zanechal jeden dospělý muž, který byl vysoký asi 175 cm, a několik menších jedinců. Ostatní větší otisky mohly pocházet od mladých dospělých mužů nebo je zanechaly ženy. Záblesk minulosti, který vidíme, je takový, že se jedná o rodinnou skupinu, která se společně pohybovala krajinou," domnívá se doktorka De Grooteová.

I když byly dutiny nedlouho po jejich identifikaci smyty, podařilo se jejich otisky zachytit na videozáznam. Stopy z Happisburgu jsou jediné tohoto stáří v Evropě. Kromě nich známe jen tři další soubory stop, ale všechny pocházejí z Afriky. Dosud byly důkazy o osídlení z této evropské oblasti datovány do doby před 500 000 lety, kdy žil ve Velké Británii druh zvaný Homo heidelbergensis, který se později vyvinul v rané neandrtálce. Neandrtálci pak žili v Británii s přestávkami až do doby před zhruba 40 000 lety, kdy se objevil druh Homo sapiens. I když se v Happisburgu žádné fosilie neandrtálců nenacházejí, nepřímé důkazy o jejich přítomnosti jsou den ode dne silnější.

Objev stop v Happisburgu získal v roce 2015 ocenění Záchranný vykopávkový objev roku.

Zdroje:

en.wikipedia.org, www.bbc.com, en.wikipedia.org, www.worldhistory.org