Starobylý a neocenitelný rukopis, jež byl stovky let skrytý před zraky veřejnosti, obsahuje mrazivé předpovědi budoucnosti.

Nostradamova proroctví

Nostradamova proroctví jasně říkají, jaké katastrofické události lidi na této planetě čekají. A možná, že ani objevení této knihy právě v tomto okamžiku není náhodou. I o tom mohl Nostradamus vědět.

Starý rukopis objevila v roce 1994 italská novinářka Enza Massa. Stalo se tak v Italské národní knihovně v Římě. Starobylé dílo z roku 1629 neslo název Nostradamův Vatinický kodex a jeho autorem nebyl nikdo jiný, než Michele de Nostradame (1503-1566). Jeden z nejslavnějších proroků naší historie.

Byl to právě Nostaradamus, kdo úspěšně předpověděl zásadní mezníky naší historie. Byl často označován za proroka zkázy. To proto, že jeho vize zahrnovaly smrt nebo válku. Sice se objevily i konspirace, že mohlo jít o podvodníka, jedno mu ale vzít nemůžeme. To, co předpověděl, se zatím téměř vždy skutečně stalo.

Nostradamus předvídal budoucnost s udivující přesností, a jeho proroctví zaujala i skeptiky.

Program na rozluštění Nostradámových proroctví

Svá proroctví odhalil ve stejnojmenné knize "Proroctví". Významné a dlouhodobé předpovědi, které proklamovaly budoucnost až do roku 3797. Nostradamova proroctví byla psána v kódovaných zprávách a přesmyčkách s cílem skrýt jejich skutečný význam.

Interpretaci textu často také ztěžoval fakt, že slavný prorok rád míchal latinu s francouzštinou.

Předpovědi nebyly ve správném pořadí. To Nostradamus také záměrně zamíchal. Byl to jakýsi hlavolam pro ty, jež jeho dílo skutečně zajímalo.

Nyní však vědci přišli s úžasným objevem. S pomocí jimi vytvořeného softwaru konečně rozluštili prastarý kód a vytvořili knihu. Ta může být vodítkem pro ty, jež chtějí vědět, co je čeká v příštím tisíciletí.

Software s děsivým závěrem

Software, jež nám může pomoci pochopit, co měl slavný prorok přesně na mysli a kdy je třeba se obávat. Nostradamus sám tvrdil, že mohl ke každému verši uvést datum, nicméně tak neučinil. Předpověděl velký požár Londýna v roce 1666, Napoleona III, Hitlera, druhou světovou válku a další důležité události, které náš svět prožívá právě teď.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Pro mnoho lidí bylo zjištění o tomto nečekaném objevu ukrytém v italské knihovně velkým překvapením. Najednou se svět dozvěděl o existenci ještě více proroctví. Nostradamus svůj rukopis nikdy nezveřejnil. Byl předán prorokovu synovi a ten jej později daroval papeži Urbanu VIII. Znovu se objevil až v roce 1994, téměř po čtyřech stech letech.

V knize je 80 obrazů a jeden z nich byl pro vědce obzvláště zajímavý. Je to obraz hořící věže. Nostradamus zobrazil velkou věž, z jejíhož vrcholu a oken šlehají plameny. Badatelé, kteří tento obraz později zkoumali, poznamenali, že šlo o plameny šlehající z konstrukce. Podobné těm, jež vzniknou po výbuchu. Již tehdy pochopily, že šlo o předobraz útoku z 11. září.

I proto s novým softwarem doufají, že lépe pochopí význam všech proroctví a na případné události se budou moci lépe připravit.

Zdroje:

www.popmatters.com

www.ancientpages.com

science.howstuffworks.com