Zdroje: www.washingtonpost.com, www.timesnownews.com, www.express.co.uk

Francouzský lékař Michel de Nostredame, nazývaný Nostradamus, byl jedním z největších učenců 16. století. Proslavily ho sbírky veršů, do kterých ukryl řadu proroctví týkajících se jak blízké, tak poměrně vzdálené budoucnosti.

Proroctví se vysvětlí většinou poté, co se stanou

Jeho způsob vyjadřování však není snadné přeložit, natož ho "vyložit". Verše jsou psány částečně francouzsky, částečně latinsky, objevuje se zde i stará řečtina a okcitánština - dnes už polomrtvý jazyk užívaný v jižní Francii a v Katalánsku.

Nostradamus navíc nebyl zrovna konkrétní, když přišlo na místa a časové zařazení. Jedna z mála přesně datovaných předpovědí uvádí:

"Rok tisíc devět set devadesát devět a sedm měsíců
přijde z nebe velký Král Teroru,
vzkřísí velkého Krále z Angoulmois,
předtím a poté Mars bude vládnout díky štěstí."

Nejasná proroctví

Nostradamus evidentně předpovídal na rok 1999 něco hrozivého, protože ve své době už mohl vypočítat úplné zatmění Slunce, ke kterému došlo 11. srpna. Co si ale pod tímto proroctvím představit?

Můžeme usoudit, že Mars jako bůh války symbolizuje agresivního vůdce. Vykladači se však nemohou shodnout na tom, co znamená záhadný termín Angoulmois. Většinou se soudí, že Nostradamus měl na mysli Mongolsko a předpovídal invazi z východu podobnou vpádu Mongolů do Evropy. Tenkrát v srpnu 1999 se toho ale moc nestalo, pokud nepočítáme nástup Vladimira Putina do funkce ruského premiéra. Anebo ho počítat můžeme?

Problém je, že Nostradamova proroctví se nejlépe vysvětlí až poté, co se naplní. Nějaké události se na ně zkrátka vždycky napasují. Tak například na rok 2021 věštec předpověděl "velkou kalamitu v západních zemích" související se sesuvem půdy. Američtí vykladači se obávali zemětřesení v USA, není ale jisté, jakým způsobem Nostradamus vnímal čerstvě objevený americký kontinent ve své době a zda mu vůbec přisuzoval nějaký význam. Západními zeměmi mohl rovněž nazývat státy západní Evropy. Potom by se jeho proroctví mohlo týkat například rozsáhlých záplav, které nedávno pohřbily v bahně množství domů i lidí v Německu a Belgii.

Meteor, nebo ohnivá katastrofa?

V blízké době pak prý můžeme očekávat "dlouhou jiskřivou čáru na obloze", tvořenou ohněm. Mohlo by jít o větší meteor, který by v případě srážky se Zemí vymazal z mapy celé město.

Ke zničení New Yorku by podle odborníků stačilo, aby sem dopadl meteor o průměru 45 metrů, jenž v roce 1908 zlikvidoval lesní porost o rozloze 2 tisíce km2. Nostradamus nás nicméně neinformoval, kam přesně toto těleso dopadne - a zda třeba neshoří ještě v atmosféře.

Předpověděl Nostradamus i koronavirus?

Aby toho nebylo málo, v současné dekádě nás čeká také "déšť, krev, mléko, hlad, kov a mor". Vzhledem k tomu, že v 16. století se "morem" souhrnně označovaly veškeré nakažlivé smrtelné choroby, může jít skutečně o cokoli, třeba o koronavirus.

Nostradamus nicméně v jiném čtyřverší hovoří o nemoci, která zanechá nemocné "polomrtvé" a způsobí konec světa. Zatímco vykladači s větší fantazií v tom vidí zombí apokalypsu, ti střízlivější se přiklánějí k verzi epidemie, která svět nezničí, ale změní.

Ostatně kdyby měl svět zcela zaniknout, nemohla by se pak naplnit další proroctví. Například věštba třetí velké války, která započne mezi dvěma původně spřátelenými mocnostmi. To se ale stane až poté, co zemře "velký vůdce". Který to bude? Opět netušíme.