Nostradamus a Hitler: Slavný prorok předpověděl neuvěřitelně zajímavé věci

Nostradamus věštil v řeci symbolů.

Nostradamus věštil v řeci symbolů.

Foto: Profimedia.CZ

Nostradamovy verše nejsou odlehčenou literaturou, kterou byste si listovali v tramvaji. Popravdě řečeno jim nerozumí ani odborníci. Proroctví se obtížně překládají, natož vykládají. Přesto je mnoho lidí přesvědčeno, že Nostradamus předpověděl nástup Hitlera k moci.

Abyste se mohli v Nostradamově díle náležitě "porýpat", museli byste mít znalost archaické francouzštiny, provensálštiny, latiny, řečtiny, symbolismu, mytologie, religionistiky, astronomie i astrologie. Michel de Nostredame (1503-1566) toho hodně vystudoval a komplex svých znalostí promítl do svých prorockých čtyřverší takovým způsobem, že jsou běžnému člověku nesrozumitelná.

NostradamusNostradamusZdroj: Profimedia.CZ

Kdo byl tajemný Hister?

Podívejme se například na pasáž, která podle některých vykladačů předpovídala druhou světovou válku:

"Šelmy rozzuřené hladem překročí řeky,
většina bojiště bude proti Histeru.
Velikán bude vtažen do klece,
když se dítě Německa nebude dívat."

Máme tu zmíněno Německo a útok hladových šelem, které by opravdu mohly symbolizovat německý národ. Ten totiž po první světové válce trpěl ohromnou inflací a nesnesitelnou chudobou. Situace se ještě zhoršila za hospodářské krize na začátku 30. let, což byl dozajista jeden z hlavních důvodů, proč lid upínal své naděje k populistickému vůdci. Velikán nakonec skončil "v kleci" svého bunkru uprostřed Berlína, odkud nebylo úniku. Co ale znamená výraz "Hister"?

Matka Shipton

Nostradamus v sukních: Co předpověděla středověká matka Shipton a co se splnilo?

Podle populárního výkladu se Nostradamus pokoušel uhodnout tyranovo jméno a skoro se strefil. Hister zní tak trochu jako Hitler. Jazykovědci však upozorňují, že "Hister" býval jedním z latinských názvů Dunaje. V latině se mohlo tomuto významnému vodnímu toku říkat Danubius, Danuvius anebo také Ister či Hister. Poslední dva jmenované názvy byly odvozeny z řeckého Istros, zatímco "Danubius" má svůj původ v jazyce Keltů.

Nostradamus tedy odkazoval na boje, které měly proběhnout okolo řeky Dunaj. Těch bylo v minulosti samozřejmě více. Roku 1716 Habsburkové na Dunaji rozprášili Turky a zabili jejich vojevůdce, který se ocitl v obklíčení a neměl šanci na útěk. Na Dunaji o něco později bojoval také Napoleon a utrpěl zde obrovské ztráty.

Hitler byl zvyklý na samé ovace.Hitler byl zvyklý na samé ovace.Zdroj: Shutterstock.com

Ze západu na východ

Jednoznačně se nedá vyložit ani další Nostradamovo čtyrverší spojované s Hitlerem:

"Z hlubin západu Evropy,
chudým lidem se narodí malé dítě,
ten, jehož jazyk svede velké vojsko,
jeho sláva poroste směrem k východní oblasti."

Hitler si sice skutečně získal zástupy příznivců za pomoci řečnického umění a propagandy a jeho rodiče nebyli nijak bohatí, jeho rodné město Braunau na Innu se však před rozdělením Evropy železnou oponou nedalo vnímat jako "hlubina západu". Hitlerovo rodiště i jeho budoucí sídla ležela spíš ve středu kontinentu, odkud nacismus rozpínal své pařáty na všechny světové strany, nejen na východ.

Protože většina Nostradamových proroctví je psána v symbolech a neuvádí ani přibližné letopočty, nikdo nemůže s jistotou říci, co měl učenec přesně na mysli. Není tedy možné ani stanovit, zda v jeho vizích opravdu figuroval nacistický diktátor či nikoli.

Zdroje: science.howstuffworks.com, www.businessinsider.co.za, medium.com