Abyste se mohli v Nostradamově díle náležitě "porýpat", museli byste mít znalost archaické francouzštiny, provensálštiny, latiny, řečtiny, symbolismu, mytologie, religionistiky, astronomie i astrologie. Michel de Nostredame (1503-1566) toho hodně vystudoval a komplex svých znalostí promítl do svých prorockých čtyřverší takovým způsobem, že jsou běžnému člověku nesrozumitelná.

Kdo byl tajemný Hister?

Podívejme se například na pasáž, která podle některých vykladačů předpovídala druhou světovou válku:

"Šelmy rozzuřené hladem překročí řeky,
většina bojiště bude proti Histeru.
Velikán bude vtažen do klece,
když se dítě Německa nebude dívat."

Máme tu zmíněno Německo a útok hladových šelem, které by opravdu mohly symbolizovat německý národ. Ten totiž po první světové válce trpěl ohromnou inflací a nesnesitelnou chudobou. Situace se ještě zhoršila za hospodářské krize na začátku 30. let, což byl dozajista jeden z hlavních důvodů, proč lid upínal své naděje k populistickému vůdci. Velikán nakonec skončil "v kleci" svého bunkru uprostřed Berlína, odkud nebylo úniku. Co ale znamená výraz "Hister"?

Podle populárního výkladu se Nostradamus pokoušel uhodnout tyranovo jméno a skoro se strefil. Hister zní tak trochu jako Hitler. Jazykovědci však upozorňují, že "Hister" býval jedním z latinských názvů Dunaje. V latině se mohlo tomuto významnému vodnímu toku říkat Danubius, Danuvius anebo také Ister či Hister. Poslední dva jmenované názvy byly odvozeny z řeckého Istros, zatímco "Danubius" má svůj původ v jazyce Keltů.

Nostradamus tedy odkazoval na boje, které měly proběhnout okolo řeky Dunaj. Těch bylo v minulosti samozřejmě více. Roku 1716 Habsburkové na Dunaji rozprášili Turky a zabili jejich vojevůdce, který se ocitl v obklíčení a neměl šanci na útěk. Na Dunaji o něco později bojoval také Napoleon a utrpěl zde obrovské ztráty.

Ze západu na východ

Jednoznačně se nedá vyložit ani další Nostradamovo čtyrverší spojované s Hitlerem:

"Z hlubin západu Evropy,
chudým lidem se narodí malé dítě,
ten, jehož jazyk svede velké vojsko,
jeho sláva poroste směrem k východní oblasti."

Hitler si sice skutečně získal zástupy příznivců za pomoci řečnického umění a propagandy a jeho rodiče nebyli nijak bohatí, jeho rodné město Braunau na Innu se však před rozdělením Evropy železnou oponou nedalo vnímat jako "hlubina západu". Hitlerovo rodiště i jeho budoucí sídla ležela spíš ve středu kontinentu, odkud nacismus rozpínal své pařáty na všechny světové strany, nejen na východ.

Protože většina Nostradamových proroctví je psána v symbolech a neuvádí ani přibližné letopočty, nikdo nemůže s jistotou říci, co měl učenec přesně na mysli. Není tedy možné ani stanovit, zda v jeho vizích opravdu figuroval nacistický diktátor či nikoli.

Zdroje: science.howstuffworks.com, www.businessinsider.co.za, medium.com