Nostradamus nebyl jediný, kdo předpověděl globální oteplování. Například v roce 1938 spojil anglický inženýr a vynálezce Guy Callendar souvislosti mezi nárůstem oxidu uhličitého v atmosféře právě s globálním oteplováním. A dokonce i v roce 1896, švédský vědec Svante Arrhenius předpověděl, že změny množství oxidu uhličitého v atmosféře mohou ovlivnit teploty. Ale bylo něco takového možné i v polovině 16. století?

Už Bible

Zřejmé je, že jistou predikci bychom mohli najít i v Bibli, která hovoří o dramatickém stoupání a klesání mořské hladiny v průběhu dějin. Průplav Rudým mořem se během exodu rozšířil až ke Středozemnímu moři a bránil Židům v odchodu z Egypta. Stejně tak Abraham se narodil v přístavním městě "UR Kaldejské", kde moderní archeologové v současné době zkoumají ruiny starověkého města UR a nevědí si rady s vysvětlením, proč se nyní nachází více než 150 mil od mořského pobřeží.

Obecně jsou tvrzení proroků a věštců brána s rezervou, zejména skeptiky, podle nichž jsou jen smyšlenkou, jíž lze interpretovat různorodě. Proč Nostradamovi stoupenci věří, že předpověděl globální oteplování? A jakým způsobem o této hrozbě mluvil? Zmiňoval opravdu tání ledovců, vyšší teploty a stoupající hladiny moří?

Někteří připisují Nostradamovi správné předpovědi několika událostí. Některé z nich se udály ještě za jeho života, jiné o mnoho let později.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Globální oteplování na obzoru už v roce 1555?

O příznacích globálního oteplování vědí vědci již desítky let, ale veřejnost zprvu tolik informovaná nebyla. O problému a hrozbě se začalo více mluvit na konci 80. let, kdy bylo extrémně teplé léto. Ale tento problém je zde daleko déle.

Někteří dokonce tvrdí, že globální oteplování předpověděl již v 16. století právě francouzský astrolog a lékař Michelem de Nostredame. Datum, kdy o oteplování hovořil, je magické jako předpověď sama – psal se údajně rok 1555.

Spousta lidí věří, že Nostradamovy záhadné spisy nechávají otevřená vrátka pro téměř jakoukoli interpretaci a výklad, takže si v nich každý může přečíst přesně to, co chce vidět.

Jak zní Nostradamova věštba?

Nostradamovo proroctví je drsné – hovoří o napůl uvařených rybách a používá i další zlověstná slova. Jasné je, že Nostradamus měl úžasné schopnosti předpovídat budoucnost. V jeho knize "Les Propheties" se objevila i báseň, jež by mohla být interpretována jako předpověď oteplování klimatu. Posuďte sami:

Kvůli slunečnímu žáru na moři

Euboie ryby napůl uvařené

obyvatelé přijdou je porcovat

až se nepodaří sušenka Rhodosu a Janovu.

Zda Nostradamus ve svých básních narážel na klimatické změny, se můžeme opravdu jen dohadovat. Ryby se sice zatím v oceánu doslova nevaří. Ale koráli a celé útesy hynou a odumírají, rybí populace a život pod mořem ubývá… Nostradamovy předpovědi se naplňují. Navíc se nejedná o jediné čtyřverší.

Čtyřicet let nebude vidět duha

čtyřicet let ji bude vidět každý den

vyprahlá země bude stále vyprahlejší

a až bude vidět, nastanou velké záplavy.

I tato báseň může předznamenávat sucha a ničivé záplavy.

Rok 2021 byl podle Světové meteorologické organizace jedním ze sedmi nejteplejších let v historii. Globální oteplování je tedy reálnou hrozbou, bez ohledu na to, kdy byla předpovězena.

Zdroje:

www.edwardoliver.com, www.wemystic.com, www.grunge.com