Nostradamovy schopnosti byly záhadné v jeho době naprosto stejně, jako jsou nyní pro nás. Francouzský lékař opustil rodnou zemi a toulal se po světě, kde se ve východních společnostech setkával s nejrůznějšími mystiky a učenci a nasával jejich vědomosti, aby se nakonec sám stal jedním z nejlepších. Jeho schopnosti dalece přesáhly jeho dobu a dodnes jsou často citovány, přestože ještě nikdo nedokázal jeho proroctví přesně interpretovat.

Na dokument o Nostradamových proroctvích o Jindřichovi se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Návrat ze „studijních“ cest

Nostradamus strávil na cestách asi pět let a už když se vracel domů, jen tak mimoděk předpověděl, že se jakýsi neznámý františkánský mnich Peretti stane papežem. A tak se i stalo – Peretti byl papežem Sixtem V.

Nostradamus již nikdy nebyl jako dřív, věnoval se meditacím, které jej dokázaly zřejmě dostat do stavu změněného vědomí. Právě v tomto stavu však měl svá vidění, která zaznamenával do almanachů plných horoskopů a tajemných předpovědí budoucnosti.

Jeho sláva stoupla ke hvězdám již v 15. století, takže se stal lékařem francouzské královny Kateřiny Medicejské. V té době vyšla i jeho první veršovaná Proroctví.

Jindřich II. francouzský byl osobním známým Nostradama, který ho jednou v dopise oslovil "Nejneporazitelnější Jindřich, král francouzský".

Na dokument o dopise Jindřichovi II. se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Bohužel se ukázalo, že i neporazitelný Jindřich nakonec zemřel bolestivou smrtí ve věku pouhých 40 let. Jindřich byl velmi aktivní a byl něčím, co bychom dnes nazvali vášnivý sportovec. Rád lovil, miloval rytířské souboje. Až jeden se mu stal osudným.

Nečekaná smrt Jindřicha II.

"Lev mladý, starý překoná

v jediném boji na válečném poli;

v kleci ze zlata si vypíchne oči

dvě rány v jedné, aby zemřel krutou smrtí."

Takto znělo proroctví, které bylo později vztaženo právě ke smrti francouzského krále.

Moderním jazykem bychom snad mohli říci, že „dva lvi, jeden mladý a jeden starý, se utkají v souboji; mladý vypíchne oči staršímu ve zlaté kleci a zabije ho." Ale co znamená jedna rána ze dvou?

V roce 1559 pak francouzský král Jindřich II. souhlasil se sňatkem sestry se savojským vévodou a dcery se španělským králem. Oslava svatby vyvrcholila turnajem, na němž vybraní muži z pozvaných hostí předvedli svou sílu a jezdecké umění v klání. A tohoto klání se zúčastnil i král Jindřich, který se utkal s mladým skotským šlechticem. Jaké bylo překvapení všech, když kopí mladého Skota probodlo králi oko skrz hledí. Jindřich o deset dní později zranění podlehl.

Interpretace Nostradamových slov už byla více zbytečná.

Dva lvi byli oba účastníci turnaje, kdy Skot probodl staršímu oko "zlatou klecí", což symbolizovalo turnajovou zbroj. Dvě rány v jedné pak mohly být buď zranění oka a následné proniknutí do mozku; smrt Jindřicha jako člověka a Jindřicha coby veřejné osobnosti. Interpretací je vždy několik.

Každopádně bychom proroctví Nostradama neměli brát na lehkou váhu. To o Jindřichově smrti totiž není zdaleka jediné, které lze považovat za splněné.

Zdroje:

www.history.co.uk, www.grunge.com, www.crystalinks.com