Skutečnost je taková, že mezi Nostradamovými předpověďmi a historickými událostmi, které se pak skutečně staly, existují podivné souvislosti. Podařilo se mu předpovědět například nástup Hitlera, o katastrofách ani nemluvě. Ostatně většina proroctví, a to bez ohledu na Nostradama, je pesimistických a věnuje se mezníkům v historii lidstva, které mají dalekosáhlé následky a daleko širší přesah.

Stejně jako se Nostradamovy předpovědi splnily, je jich i mnoho, které byly trochu mimo. Kdyby totiž vycházely, pak naše Země už v roce loňském, 2021 byla zničena dopadem asteroidu. Nostradamus v našem letopočtu vidí oheň, a to v jeho nejrůznějších podobách.

Na video k tomuto tématu se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Ale pozor! Asteroid měl skutečně poznamenat Zemi

Pakliže jste si mysleli, že to, že jsme stále tady, však znamená Nostradamovo liché vidění, pak jste na omylu. Vloni se totiž skutečně měl k Zemi až nebezpečně přiblížit asteroid, stejně je tomu i letos, právě v těchto dnech. Asteroid 2021GW4 o průměru 16 metrů by asi Zemi nezničil, protože by se rozpadl po dopadu do zemské atmosféry. Ale ještě není všem rokům s dvojkami konec a podle NASA by se měl další blízký průlet opakovat kolem roku 2029.

Co pak ale Nostradamův oheň znamenal?

Možné interpretace

Nabízí se ale i interpretace, že Nostradamův oheň nemusí znamenat asteroid. Možná nejde jen o oheň z nebe, který k nám přichází odjinud. Ve světle nových skutečností je možné i to, že věštec a učenec mohl mít na mysli i oheň způsobený člověkem samotným. Mohla by to být i právě probíhající válka, která by mohla přerůst ve světový konflikt?

Pravdou je, že Nostradamovy předpovědi vycházejí z astrologických pohybů. Pokud ale jde o rok 2022, pak je možné jeho čtyřverší číst skutečně i jako předpověď válečného konfliktu v Evropě

Další hrůzy pro letošní rok

Válkou to ale ještě nekončí. Je fakt, že kvůli ní se mnohé země i svět ocitají v krizi a řeší naprosto neobvyklé situace. Ekonomický úpadek postihl již na konci roku loňského Turecko a následují další země. Ruský plyn a ropa jsou další hrozbou, stejně jako další problémy, se kterými se momentálně potýkáme. Například i obilnice Evropy – Ukrajina a s válkou související zdražování potravin.

Nostradamovo proroctví totiž zní:

"Žádní opati, žádní mniši, žádní novicové, kteří by se učili;

Med bude stát mnohem víc než vosk na svíčky".

"Tak vysoká je cena pšenice,

že člověk je pohnut

Svého bližního k jídlu ve svém zoufalství."

Zde už je ale těch náhod opravdu trochu moc, že? Rok 2022 měl být podle jednoho z nejslavnějších věštců všech dob rokem, kdy inflace a hlad povedou ke vzpouře.

Na Nostradamovu předpověď pro rok 2022 se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Katastrofy mimo lidský faktor

Naše planeta se již dlouhodobě potýká s globálním oteplováním. Stoupající teplotu moří předpověděl Nostradamus už v roce 1555, kdy napsal: 

"Jako slunce bude hlava žhavit zářící moře: 

Černé moře živé ryby všechny jen uvaří.

Když Rhodos a Janov

napůl vyhladovělé budou

Místní lid je bude pracně porcovat."

S globálním oteplováním souvisí zvyšující se hladina moří. Komplikace v potravních řetězcích zase nasvědčují zániku mnohých druhů a kritickému ohrožení jiných. Korálové útesy zažívají doslova genocidu, i přes naši snahu je zachránit. Přírodní biotopy jsou ničeny a počet ryb celosvětově hrůzně klesá.

A zatímco příroda úpí a volá SOS, technologie a umělá inteligence je na tom naprosto obráceně a zažívá své nejlepší roky. Nostradamus hovořil o umělé inteligenci již téměř před pěti desetiletími. Svým popisem nesmrtelných učedníků a potenciálních negativních důsledků předběhl učenec tento trend.

"Měsíc v úplňku nad vysokou horou,

Nový mudrc s osamělým mozkem ji vidí:

Jeho žáci ho zvou, aby byl nesmrtelný,

Oči k jihu. Ruce v ňadrech, těla v ohni."

Nezbývá nám tedy než doufat, že vše se v dobré obrátí.

Zdroje:

www.telecinco.es, www.history.co.uk, www.elconfidencial.com