Michel de Nostredame patří mezi nejslavnější věštce v historii. Už za svého života byl považován za renesančního člověka se širokým záběrem. Věnoval se lékařství, astronomii, astrologii, ale také filozofii a umění. Nikdo přesně netuší, co ho inspirovalo k napsání svých centrurií. V roce 1550 však vydal almanach, který se těšil nebývalému úspěchu. To ho pravděpodobně tak povzbudilo, že se rozhodl v práci pokračovat.

Zároveň si získal pozornost bohatých měšťanů a šlechty. Žádali ho o vytvoření horoskopů. Nostradamova hvězda stoupala stále vzhůru. V té době začal psát své nejslavnější dílo Les Prophéties, skládající se z tisíce převážně francouzských čtyřverší, jež přestavují z velké části nedatovaná proroctví.

Les Prophéties

Nostradamus tvrdil, že své publikované předpovědi zakládá na tzv. justiční astrologii, umění věštit výpočtem planetárních a hvězdných těles a jejich vztahu k Zemi. Planetární konfigurace pak porovnával s uplynulými historickými událostmi a snažil se tak odhadnout, co se stane v budoucnosti.

Výzkum ukazuje, že velká část jeho díla parafrázuje sbírky starověkých proroctví o konci světa, doplněné o odkazy na uplynulé mezníky a antologie různých znamení. Proto se Nostaradmus zmiňuje o různých historických postavách, jako je Sulla a Nero nebo o událostech, jako jsou „žáby padající z nebe“ či „bitvy v oblacích“. Moderní badatelé však tvrdí, že věštcova metoda byla účinná. Co nás tedy podle něj v roce 2023 čeká?

Nostradamova předpověď na rok 2023

„Velká válka bude trvat dlouhých sedm měsíců. Lidé budou umírat kvůli zlu. Města Rouen a Évreux však nepadnou do rukou krále," tvrdí Nostradamus. Podle jeho vykladačů nás tedy v novém roce čeká nový válečný konflikt, který pohltí téměř celou západní Evropu. Jiné interpretace zase odkazují na gradující neshody mezi Čínou a Tchaj-wanem a na možnost jaderné války.

Mystik také varoval před ekonomickou krizí. „Tak vysoko stoupne bušl pšenice, že člověk bude jíst své bližní," napsal. Jeho vykladači ale věří, že to nemyslel doslova. Předpokládají, že růst životních nákladů povede ke stále většímu zoufalství a sporům především mezi rodinnými příslušníky.

Zdroj: Youtube

Rok 2023 má také zahájit „čtyřicetileté období temna". Podle Nostradama nespatříme duhu, země bude vyprahlá a člověka budou ohrožovat povodně. Klimatická krize má vést k občanským nepokojům. Hlavním problémem má být narůstající propast mezi bohatými a chudými. „Dříve či později uvidíte strašlivé hrůzy a pomstu," píše. „Dohoda bude porušena a obličej pomazaný mlékem a medem padne k zemi."

Zdroj:

www.en.wikipedia.org, www.history.co.uk, www.thesun.co.uk