Jeho záhadná čtyřverší, která napsal v roce 1555 na stránkách knihy Les Propheties (Proroctví) , dlouho fascinovala vědce i nadšence a sebrala předpovědi, které sahají od hospodářských otřesů až po geopolitické převraty.

Ekonomická nestabilita a propad

V posledních letech se ozvěny Nostradamových vizí ozývají se znepokojivou přesností. Svět opět čelí mnoha změnám, které až mrazivě připomínají astrologovy předpovědi.

Ekonomické vlny se prudce zvedly a životní náklady se vyšplhaly do nebývalých výšin. Nostradamova slova: "Tak vysoko stoupne pšeničný bušl / že člověk bude jíst své bližní," jsou sice metaforická, ale zdá se, že odrážejí každodenní volby, jimž mnozí lidé po celém světě čelí. Jde tedy možná o Nostradamův ostrý komentář k finančním bojům, které v současnosti svírají společnosti.

Bude rok 2024 ještě katastrofičtější?

Nostradamus neopomněl ve svých proroctvích ani životní prostředí. Předpověděl, že planeta se ocitne v nouzi. Země, kdysi zelená a živá, nyní čelí vyprahlé pustině a velkým záplavám. Jeho slova vykreslují živý obraz klimatického chaosu s prudkými bouřemi a lesními požáry, který odráží realitu dnešní doby.

Proroctví o "velmi velkém hladu způsobeném morovou vlnou" naznačuje zkázu způsobenou tsunami, kdy zemědělství chřadne a zemi zachvátí nemoci a hlad. Pokud jsou tyto vize pravdivé, může rok 2024 přinést ještě katastrofičtější klimatické události, které budou výzvou pro odolnost lidstva.

Vzestup Číny – vyústí v konflikt?

Na geopolitické frontě je ústředním tématem vzestup Číny. Nostradamova čtyřverší odkazují i na to: "Rudý protivník zbledne strachem / uvede v hrůzu velký oceán," jeho slova jako by odrážela napětí mezi národy, zejména mezi Čínou a Spojenými státy. Zlověstně se rýsuje vyhlídka, že studená válka přeroste v "horkou válku", což vyvolává otázky o křehké rovnováze sil.

Podívejte se na toto video:

Zdroj: Youtube

Britský i papežský trůn se v roce 2024 pohnou

Rok 2024 by měl být dle věštce významný i pro královskou rodinu. Odchod královny Alžběty II., jak bylo předpovězeno, přináší spoustu změn. "Král ostrovů", který čelí kontroverzím a nucenému exilu, připravuje půdu pro nečekaného dědice, který postrádá tradiční "znaky krále". Bude mít Británie brzy nového krále?

Také Svatý stolec čelí dle Nostradama vlastnímu zúčtování. Křehký a stárnoucí papež František možná brzy vstoupí do historie. Nostradamova čtyřverší šeptají o novém pontifikovi, "Římanovi v dobrém věku", který nastoupí na trůn, ale ponese břemeno slábnoucího vlivu. Přesná povaha tohoto "oslabení" zůstává zahalena tajemstvím a my můžeme jen spekulovat a čekat.

S tím, jak se čas blíží k roku 2024, očekáváme i další Nostradamova proroctví. Věštcova slova jsou sice zahalena tajemstvím, ale připomínají nepředvídatelnou povahu osudu a nabádají svět, aby se připravil na neznámé, co nám budoucnost přichystá.

Zdroje: www.marca.com, totum.com, www.history.co.uk